Hoppa till innehåll

 

Gator och vägar

Bilden föreställer Dalbobron

Dalbobron, norra infarten till Vänersborg


Ansvar för underhåll av vägar och gator i Vänersborgs kommun är fördelat mellan Trafikverket, kommunen och enskilda.  Begreppet underhåll av vägar och gator innefattar barmarksrenhållning, vinterväghållning och beläggningsunderhåll m.m.


Gatuenheten ansvarar för drift och underhåll av 18 mil gator i tätorterna Vänersborg, Vargön, Brålanda, Frändefors och Väne Ryr.
Riksväg 44 och E45 underhåller Trafikverket.

Fastighetsägarens skyldighet

Med stöd av §3 i lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan kommunen ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra åtgärder i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken.

Om fastighetsägarens skyldigheter gällande gaturenhållning i Vänersborgs kommun läs mer i de lokala föreskrifterna för gaturenhållning.

Broar

Ansvaret för broar och gångtunnlar är i de flesta fall kommunens, men vissa ansvarar Trafikverket för. Broar i Vänersborgs kommun.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Enhetschef:
Johan Åkesson

Växel:
0521-72 10 00

E-post : johan.akesson@vanersborg.se

MER information

Film om underhållet av vägar och gator vid snö och halka.