Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Beläggningsunderhåll

Asfaltsunderhåll

Ett normalt år asfalterar gatuenheten om cirka 3 procent av de 18 mil gator och vägar som kommunen ansvarar för. Av ekonomiska skäl måste hårda prioriteringar göras. Med dagens budget blir genomfartsleder och gator med busslinjer omasfalterade efter 10-20 år, gator med mindre trafik får vänta ännu längre om inga akuta skador uppstår.

All uppgrävd asfalt krossas och återanvänds till nya beläggningar och till bärlager i våra gator.

Markplattor

Det finns en del gångbanor som är belagda med plattor. När dessa byts ut finns möjlighet att hämta plattor på plats efter överenskommelse. Det är betongplattor och de är 35 x 35 cm stora.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Enhetschef:
Johan Åkesson

Växel:
0521-72 10 00