Hoppa till innehåll

Ansvar för underhåll av vägar och gator

Dalbobron. Norra infarten till Vänersborg

Ansvar för underhåll av vägar och gator i Vänersborgs kommun är fördelat mellan Trafikverket, kommunen och enskilda.  Begreppet underhåll av vägar och gator innefattar barmarksrenhållning, vinterväghållning och beläggningsunderhåll m.m.
Gatuenheten ansvarar för drift och underhåll av 18 mil gator i tätorterna Vänersborg,Vargön,Brålanda,Frändefors och Väne Ryr.
Riksväg 44 och E45 underhåller Trafikverket.

Fastighetsägarens skyldighet

Med stöd av §3 i lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan kommunen ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra åtgärder i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken.

Om fastighetsägarens skyldigheter gällande gaturenhållning i Vänersborgs kommun läs mer i Lokala föreskrifter för gaturenhållning (, 11 kB)

 

Broar

Ansvaret för broar och gångtunnlar är i de flesta fall kommunens, men vissa ansvarar Trafikverket för. Se lista på vilka som finns.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon till kundmottagning:
0521-72 12 27

Enhetschef:
Gunnar Lundberg

Telefon:
0521-72 12 40

E-post : gunnar.lundberg@vanersborg.se

MER information