Hoppa till innehåll

Klipp häcken och rädda liv!

För att öka trafiksäkerheten, bland annat genom att förbättra sikt, framkomlighet och underlätta gatuunderhållet, uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar enligt vidstående figurer. Fastighetsägaren har själv ansvaret för att minska olycksriskerna:

Plan- och bygglagen 2010:900


"8 kap 15 §, En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."
Beskrivande bild på hur häcken skall klippas.
På hörntomt inom "frisiktstriangel" får inte häckar, buskar eller
andra sikthinder vara högre än 80 cm. Ett och annat träd får
finnas inom frisiktstriangeln om inte grenar skymmer sikten.

För dig som har tomtutfart
rekommenderar vi en frisiktstriangel
med sida 2,5.

Över gång- och cykelbana måste
växtligheten tas bort upp till 3,2 m
över gatuplanet för att undvika
skador på fotgängare och cyklister,
inte skymma sikten och dölja
vägmärken samt underlätta
gaturenhållning och snöröjning.

Över körbana måste den fria höjden
vara 4,6 m över gatuplanet.

OBS!  

Uthängande grenar och häckar får inte inkräkta på gångbana eller körbana.

KONTAKT

Trafikingenjör
Marianne Blom

Telefon:
0521-72 14 25

E-post:
marianne.blom@vanersborg.se

Trafikingenjör​
Björn Magnusson

Telefon:
0521-72 12 52

E-post:
bjorn.magnusson@vanersborg.se