Hoppa till innehåll

 

Gräva och schakta - tillstånd

Nyttjande av kommunal mark

För att få utföra någon form av arbete i eller i anslutning till allmän mark, gata eller väg krävs tillstånd.

Allmän mark är mark som används till anläggningar som är till nytta för kommunens invånare. På markytan finns gator, vägar och parker. Under ytan ligger ledningar för bland annat el, telefon, fjärrvärme, vatten och avlopp. Både gator och ledningar är en förutsättning för ett fungerande samhälle.

Grävning i kommunal mark

För att gräva i kommunal mark krävs tillstånd av fastighetsägaren. Ansökan om grävning i kommunal mark görs på särskild blankett minst två veckor innan arbetet sätts igång eller platsen ska nyttjas. En trafikanordningsplan ska bifogas om trafiken påverkas av arbetet.

Byggavstängning (byggställning, containers, upplag etc.)

Vid upplåtelse av kommunal mark söks tillstånd hos Polisen, blanketten "Tillstånd enligt ordningslagen". Tänk på att arbeten på kommunal mark ofta för med sig någon form av trafikreglering och då krävs att en trafikanordningsplan upprättas.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Enhetschef:
Johan Åkesson

Växel:
0521-72 10 00

E-post : johan.akesson@vanersborg.se