Hoppa till innehåll

 

Parkering

Bilar står parkerade på rad. Bild

Parkering på Nygatan, Vänersborg

Gratis parkering i Vänersborg

I Vänersborg kan du parkera gratis. Det finns inga parkeringsavgifter eller datumparkeringar. Vissa företeelser är dock viktiga att känna till såsom användningen av parkeringsskiva och 24-timmarsregeln.

Här finns parkeringar för rörelsehindrade

Skriv tabellbskrivning här

Brålanda:

Storgatan vid ICA-Cypressen

Vargön:

Storegårdsvägen vid ICA-Älgen och


Nordkroksvägen vid Vårdcentralen

Vänersborg:

se länk "Parkeringskarta 2020" under "Mer information"


Parkeringsskiva

I de centrala delarna, där parkeringstiden är begränsad till 1-4 timmar, ska parkeringsskiva användas där detta är angivet på ett vägmärke. Parkeringsskivan ställs in på ankomsttiden (avrundat till närmast kommande hel eller halv timma) och fordonet får sedan stå uppställt under tiden som är angiven för platsen. Parkeringsskivans inställning får inte ändras under pågående parkering. Parkeringsskivan kan köpas i de flesta centrumbutikerna. Den kan sedan användas varje gång du parkerar i Vänersborg. Du kan också skriva ut en tillfällig p-skiva på denna sida.

Några generella parkeringsregler

Inom de tättbebyggda områden i kommunen får man lov att parkera fordon under maximalt 24 timmar i en följd på kommunal gata eller parkeringsyta om ingent annat anges med en tilläggstavla. Observera att det enligt Trafikförordningen inte är tillåtet att parkera i terräng. Alla ytor vid sidan av gator, vägar och anlagda parkeringsytor räknas som terräng. Dessa ytor kan därmed vara grus-, asfalt- eller grönytor.

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara kan uppstå.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra eller i ett område med parkeringsförbud.

KONTAKT

Trafikingenjör
Anna-Lotta Andersson

Telefon:
0521-72 14 25

E-post:
anna-lotta.andersson@vanersborg.se

Trafikingenjör​
Björn Magnusson

Telefon:
0521-72 12 52

E-post:
bjorn.magnusson@vanersborg.se

TILLFÄLLIG P-SKIVA

PARKERINGSKARTA