Hoppa till innehåll

 

Parkeringstillstånd Boendekort

Är du boende och folkbokförd i Vänersborg med personbil (registrerad ägare i bilregistret), så finns det möjlighet till att du kan köpa ett Boendeparkeringskort. Man kan välja mellan 1 år eller på 3 månader.

Har du ett privat leasingavtal med billeasingföretag eller är anställd och använder arbetsgivarens fordon, likställs det som eget innehav av fordon,(intyg krävs).

Som studerande och boende i Vänersborg med egen bil, men har annan folkbokföringsadress kan du också ansöka (intyg krävs)

Tillståndet finns som C (Centrum) och Y (Ytterområde).

Boendeparkeringkort C

Boendeparkeringkort C, är för boende inom de centrala delarna av Vänersborg som begränsas av Kronogatan, Vallgatan, Norra Järnvägsgatan samt Gamla Hamnkanalen, de begränsade gatorna inräknade.

Uppmärksamma att den nedsänkta delen av torget i Vänersborg är det endast tillåtet att parkera vardagar 08.00 - 20.00 och dag före helgdag 08.00 - 14.00. All övrig tid är det parkeringsförbud 

Endast Boendeparkeringskort märkt C gäller i de centrala delarna av Vänersborg enligt ovan, kan också användas på Y-område.

Boendeparkeringskort Y

Boendeparkeringskort Y, tillämpas i övriga delar av Vänersborgs tätort.

Uppställning av fordon tillåts under högst 7 dygn i följd på parkeringsplats med en längsta tillåtna parkeringstid av 3 timmar eller längre.

Tillstånd utfärdas endast för personbil (klass I) i trafik, det vill säga att fordonet inte är belagt med kör- eller brukandeförbud eller är avställd.

Endast ett tillstånd per person medgivs.

Antalet boendeparkeringskort är begränsat till ett visst antal kort/fastighet

Tillståndet innebär inte att särskild plats reserveras.

Vid snöröjning,isgrusupptagning eller annat arbete som kräver tillgång till parkeringsplatsen, kommer Gatuenheten att skylta i god tid då detta skall ske. Du bör då flytta bilen i god tid för att inte fördröja arbetet som ska göras på platsen.

KONTAKT

Trafikingenjör
Marianne Blom

Telefon:
0521-72 14 25

E-post:
marianne.blom@vanersborg.se

Trafikingenjör​
Björn Magnusson

Telefon:
0521-72 12 52

E-post:
bjorn.magnusson@vanersborg.se

ANSÖKAN BOENDEKORT

ANSÖKAN e-legitimation