Hoppa till innehåll

 

Parkeringstillstånd Nyttokort

Hantverkare, näringsidkare och serviceföretag samt personal inom sjuk- och socialvårdande arbeten, har möjlighet att köpa Nyttoparkeringskort av kommunen.

Med Nyttokortet kan du med avsteg från gällande bestämmelser också få tillgång att parkera:

  • utmed gator och parkeringar där parkeringsförbud gäller (uppställning får inte ske på last-, taxi-, parkering för rörelsehindrad eller liknande)
  • på tidsreglerad parkering, se Nyttokortskategori.
  • på gågata/gångfartsområde efter det att kontakt tagits med Gatuenheten/Trafik.

I övrigt gäller uppsatta vägmärken och trafikregler

Tillståndet gäller inte på parkeringsplats eller parkeringsförbud i anslutning till den egna verksamheten

KONTAKT

Trafikingenjör
Anna-Lotta Andersson

Telefon:
0521-72 14 25

E-post:
anna-lotta.andersson@vanersborg.se

Trafikingenjör​
Björn Magnusson

Telefon:
0521-72 12 52

E-post:
bjorn.magnusson@vanersborg.se