Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Trafikregler och säkerhet

Bilden föreställer två trafiköar

Trafiköar

Trafiköar för en bättre miljö och fartdämpning

För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator inför vi trafiköar i betong med vägmärke istället för blomlådor för att åstadkomma bättre miljö och fartdämpning på lokalgator.

Under tiden efter det att isgrusupptagningen är gjord, senast 15 maj fram till hämtning efter 30 september, finns möjlighet att ha trafiköar på gatan. Ansökan kan göras från februari samma år. Kravet är att boende på gatan där man vill ställa ut trafiköar också ska ge sitt tillstånd. Genom att hyra trafiköar från Vänersborgs kommun tar kommunen över ansvaret för utplacering och hämtning av trafiköarna. Det enda hyrestagaren behöver göra under hyresperioden är att meddela eventuell skada. Hyreskostnaden för två trafiköar är 1 500 kronor/par och säsong.

Följande regler gäller:

  • Inom bostadsområden tillåts endast hyrda trafiköar från Vänersborgs kommun avsedda för ändamålet.
  • Boende utmed berörd gata ska underteckna att de tagit del av denna skrivelse, samtyckt och godkänt åtgärderna.
  • Ansvarig kontaktperson ska fylla i uppgifterna och skicka ansökan till Vänersborgs kommun, Gatuenheten/Trafik.
  • Ansökan om utplacering av trafiköar måste ske varje år.
  • Utplacering av trafiköar görs efter godkännande av Trafiknämnden.

Ansökningsblankett med information (, 159 kB)

Några viktiga saker som du kan tänka på

Dämpa farten - hastigheten är den enskilt största anledningen till att trafikolyckor inträffar. Om alla höll hastighetsgränserna skulle 100-150 liv sparas varje år.

Har du hörntomt - kontrollera sikten i korsningen.

KONTAKT

Trafikingenjör
Anna-Lotta Andersson

Telefon:
0521-72 14 25

E-post:
anna-lotta.andersson@vanersborg.se

Trafikingenjör​
Björn Magnusson

Telefon:
0521-72 12 52

E-post:
bjorn.magnusson@vanersborg.se

MER information