Gå till innehåll

Verktygsfält

Cykling och cykelvägar

I Vänersborg tar du dig enkelt runt med cykel. Vänersborgare och besökare ska erbjudas ett välutvecklat cykelnät.

Vårt gång- och cykelnätverk skall utformas säkert, tryggt, tillgängligt och attraktivt och bestå av både snabbvägar och rekreationsvägar. När fler väljer att cykla får vi bättre luft, ökad trivsel, mer utrymme för stadsliv, ökad säkerhet och en bättre folkhälsa. Cykelvägnätet består av 10 mil cykelväg och 17 mil bilväg

Vänersborgs cykelkarta

Cykelkartan visar de cykelstråk och cykelvägar i Vänersborgs tätort med närområde som ingår i huvudvägnätet för cykeltrafik. Kartan finns att ladda ned som pdf-fil.

Cykelleder i närområdet

Trollhättan-Vänersborgsleden

Leden är knappt 50 km lång och är markerad med beige skyltar. Leden går längs Vänern, Göta älv och fall- och slussområdet i Trollhättan.

Övriga cykelleder

Genom vårt område går också Linnéleden, Sverigeleden, Västgötaleden och Dalslandsleden.

Cykelplan

Cykelplanen är framtagen för hur cykelvägar bör se ut för att de ska vara trygga och säkra. Cykelplanen visar både befintliga och planerade vägar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2023