Hoppa till innehåll

 

Arkiv, kommunens historia

Vänersborg har sitt ursprung i den gamla marknadsplatsen Brätte som låg söder om nuvarande Vänersborg. Brätte var huvudort för Vänersjöfarten. Hit forslades det värmländska järnet.

Från Brätte måste allt gods fraktas på landsväg med hästkärror "Edsmärren" förbi fallen i Vargön och Trollhättan. Liten och sliten drog hästen sitt tunga lass i en ändlös karavan med en hojtande och svärande körkarl som ofta drev 10-15 kärror.

Gustav Vasa insåg värdet av en befäst stad på Huvudnäsön och 1640 flyttade Brätteborna till Vänersborg. 1644 fick staden stadsprivilegier.

Läs om intressanta Årtal i Vänersborgs historia

KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet
Sundsgatan 29
Vänersborg

Administratör arkivet
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se