Hoppa till innehåll

 

Årtal i Vänersborgs historia, 1100-1500-tal

1064
Det sägs att den norske kungen Harald Hårdråde sommaren 1064 trotsade fall och forsar och tog sig uppför Göta älv med 60 krigsfartyg.

1100-talet
En av de första kyrkorna i Västra Tunhem byggs, tidigare fanns ett kapell vid Malöga utmed älven.
Naglums första kyrka byggs.

1150-talet ungefär
Tunhems-eken, norr om prästgården, börjar gro.

1100-talet
En av de första kyrkorna i Västra Tunhem byggs, tidigare fanns ett kapell vid Malung utmed älven.
Naglums första kyrka byggs.

1200-talet
Sundal-Ryrs gamla kyrka byggdes.
Transportleden Edsvägen kallades för Gamlastigh.
Murängens slott från tidigt 1200-tal, vid nuvarande Gestads kyrka.

1300-talet
Brätte torde varit en livligt trafikerad handelsplats.

1318
Ronnums (herr-)gård ägdes av Erik Magnusson, son till Magnus Ladulås.

1334
Randhems kyrka omnämns, revs troligen senast 1546.
Naglums socken nämns i skrift.

1382
Brålanda nämns på kartor över Dalsland

1351
Halleberg och Hunneberg blir kungaberg och tillhör Kronan.

1500-talet
"Basse-fejden" Rasmus Basse ledde försvaret vid landborgen Lundborg på Halleberg.

1521-1560
Gustav Vasa insåg värdet av en befäst stad på Huvudnäsön.

1539
Gustav Vasa förklarar Halleberg och Hunneberg för djurpark – ett levande skafferi som ska finnas till hands för kungens behov.

1550
Vassända omnämns som marknadsplats.

1556
Brätte omnämns i skriftliga handlingar första gången.

1557
Västra Tunhems blev stiftskyrka.

1559
Gustav Vasa beordrar att en krogrörelse ska startas i Brätte.

1581 – 1587
Brätte fick stadsprivilegier, äldst bevarade finns från 1603.

1587
Brätte är representerat vid riksdagen i Vadstena.

KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet
Sundsgatan 29
Vänersborg

Administratör arkivet
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se