Hoppa till innehåll

 

Årtal i Vänersborgs historia, 1700-talet

1700
Staden har ca 750 invånare.

1708
Landshövdingeresidenset färdigställt.

1710
Stadens portar stängs, hus och torg "röks" för att hindra en härjande pest. 

1713
Kronomagasin för truppernas förnödenheter inrättas i landshövdingeresidenset.
Generalen Axel Erik Roos räddade livet på Karl XII tre gånger samma dag, 1 februari, under kalabaliken i Bender, en av Karl XII:s kända drabanter och sedermera landshövding i Vänersborg.

1714
Dalbobron, (nr 3) byggs.

1715
Stadens förfallna skolhus, invid kyrkan, renoveras. 

1718
Bro, konstruerad av Christofer Polhem, över Göta älv vid Vargön står klar. Revs 1931.
Christopher Polhem besöker Vänersborg i samband med planering av Trollhättan kanal.
Kung Karl XII besöker staden under sitt fälttåg Norge.

1720-talet
Kronhjorten försvinner från Halleberg och Hunneberg 

1722
Prästgården (nr 3) i Västra Tunhem byggs

1724
Genom kungligt brev upplöses borgarnas privilegier gällande transporter på Edsvägen.

1726
Dalbobron (nr 4) från 1724 raseras av oväder och ersätts av ny (nr 5). 

1727
Gustaf Wikland öppnar stadens första apotek.

1728
Åsknedslaget 19 juli i Frändefors kyrktorn dödade 11 personer, alla soldater och drängar.

1730-talet
Väne Ryrs kyrka uppförs.

1735
Ett nytt rådhus uppförs vid torget.

1738
Borgarna Olof Ahlqvist och Johan Tenggren öppnar tobaksspinneri. 

1739
Kyrkan reagerar mot religiösa separatister i staden. 

1742
Linnélärjungen Pehr Kalm besöker Vänersborg på sin "Wästgötha och Bohusländska Resa".

1745
Stadens skomakare bildar eget skråämbete. 

1746
Carl von Linné besöker staden och Västra Tunhems prästgård - "ett jordiskt paradis", på sin "Westgötha-Resa". Enligt Linné fanns 600 edsmärrar (hästar) i körseln med järn utmed Edsvägen Korseberg – Åkerström, 12 till 15 kärror per arbetskarl.

1748
100-tals skutor var ständigt i gång med transporter på Vänern, vardera med laster om 800, 100 eller 1 200 skeppund järn. (13,6, 17 resp. 20,4 ton)

1750
Arbetet vid Trollhätte kanal igångsätts med arbetsledningen placerad i Vänersborg.
Staden beräknas ha omkring 1200 invånare.
Dalbobron ( nr 6) byggdes som stenbro.

1751
Carl Hårleman utför ritningar till ett nytt landshövdingeresidens. 

1752
Kronobageriet uppfört, på samma plats som kronofängelset 1852.
Den första slussen, Grefve Tessin, öppnar vid Brinkebergskulle. Detta löste problemet med nivåskillnaden mellan Vänern och Göta älv. 

1753
Stadsläkartjänst ("stadsphysicus") inrättas. 

1754
Residenset står klart. Klarade sig i branden 1834, flyglarna däremot brann och återuppfördes 1944. Hårlemanska delen tillbyggdes 1843 -1848.
En plan för stensättning av stadens större gator utarbetas.
Kalkbrytning i stor skala vid Nygårds egendom i Hunneberg börjar, upphörde 1940. Kalkbrytning har skett från 1700-talets mitt.

1755
Första belägget för att en teaterföreställning har hållits i staden.
Boningshusen får gatunummer.
En krog fanns vid Brinkebergskulle sluss.

1756
Ett fattighus för stadens medellösa tas i bruk.
Fabrikör Gustaf Ljungberg öppnar väveri.

1758
Provinsialläkartjänst, med säte i Vänersborg, inrättas. 

1759
Direktör Magnus Karlgren öppnar ett kamullsspinneri.

1764
Nabbensbergs herrgård uppförs, från början som officersbostad.

1766
Vänersborg får, som en av de första städerna i riket, en brandordning.

1770
Vänersborgs befolkning 1346 personer.

1772
Gustaf III och hans yngre bror prins Fredrik gästar Vänersborg. 

1773
Dalbobron (nr 6), bryggor och fartyg krossas i orkanliknade oväder, nyårsnatten 1772-73, och ersattes av en träbro (nr 7) 1774. Vattnet steg10 fotöver vanliga vattenlinjen.

1775
Stadens första tidning, Wenersborgs Wecko-Tidning, börjar utges

1776
Sadelmakarna bildar eget skråämbete i Vänersborg.
En kronobränneri anlades.

1777
En vådeld uppkommer i staden och 60 tomter, jämte kyrkan ödelades.
Gustafs slussar vid Brinkebergskulle står klar.

1778
De två första järnlastade skutorna seglar via kanalen Karls grav från Vänersborg till Trollhättan..
Sellbergs huset, vid Residensgatan 2, uppförs. Vänersborgs stads äldsta boningshus. Tillbyggt slutet av 1800-talet. En av de få byggnader, som klarade stadsbranden 1834. Målat av sparsamhetsskäl i en gul färg mot gatan och enklare faluröd mot bakgården. Här finns idag Vänersborgs Dockmuseum.

1779
Alla staden krögare tillåts att brygga för eget bruk och egen avsalu. 

1780
En järnvåg uppförs vid Gropbron. 

1783
Första sjukhuset/kurhuset/lasarettet i Hafwenströmska huset, nuvarande "riksbankens tomt". Förstördes vid 1834 års brand och åter uppbyggt.

1784
En ny kyrka i sten, uppförd efter ritningar av Thure Wennerberg, invigs. 

1786
Kyrkan får sitt orgelverk uppfört.
En ny stenbro mot Dalsland, Dalbobron, står klar för trafik. 

1788
Dansk-norska trupper under befäl av generalmajor von Mansbach intar Vänersborg 3 oktober — 5 november.
Fabrikör Jacob Hybenette öppnar strumpväveri.

1790
Dalbobron av trä från 1774 ersattes av en stenbro (nr 8).

1792
Naglums kyrka var så förfallen att den inte var brukbar längre.

1793
Vänersborgs befolkning 1459 personer.

1794
Stadens snickare bildar eget skråämbete.

1795
Gestads kyrka byggs, invigs 1799.

1797
Vassända-Naglums kyrka byggs och invigs cirka 1800.

1798
Stadens bagare, garvare och hattmakare bildar egna skråämbeten.
Vänersborgs kyrkas torn står klart.

1799
Vänersborg invånarantal uppgår till omkring 1400.

KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet
Sundsgatan 29
Vänersborg

Administratör arkivet
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se