Hoppa till innehåll

 

Årtal i Vänersborgs historia, 1800-talet

1800
Trollhätte kanal blev klar och Vänersborg fick därmed direkt sjöfartsförbindelse med Göteborg och Västerhavet.Vassända Naglums kyrka invigs.
Frändefors kyrka byggs 1797-1800.
Nuvarande herrgårdsbyggnaden vid Nygård, med anor från 1500-talet, uppförs, tillbyggnad 1847.

1802
Länshäktet uppbyggd, öster om Kronofängelset invigt 1852.
 
1803
Tornuret i kyrkan inköptes och uppsattes.
 

1807
Bastungens fyr uppförs. Ersattes 1873 av nuvarande byggnad, släcks ner 1935.

1808-1809
Arméns sjukhus vid Brinkebergskulle för skadade soldater i kriget mot Norge. 654 krigare avled av nöd och sjukdom. Minnessten restes 1915.

1810
Folkmängd i staden är omkring 1750 personer.
Släkten Bagges begravningsplats vid Nygård anläggs.
Västra Tunhems kyrktorn uppförs.

1811
Munkesten  uppförd på 1750-talet, gästgiveri 1811-1930.

1815
Götiska Förbundet stiftas vid Västra Tunhems kyrka, minnessten från 1872.

1816
Den sista officersduellen i Sverige med dödlig utgång äger
rum i Lockeredsskogen 27 maj.
  
1818
Teatersällskapet Thalia bildas, konkurs 1860.

1820
Blåsuts bebyggelse lär ha varit 3 fastigheter.
Landeriet vid Edsgatan 2 uppförs.

1822
Wenersborgs sparbank, en av de första i landet, grundas.
Den första vågbrytaren anlades.

1823
Första ångbåten, hjulångaren Braut Anund, en hjulångare, anlöpte Vänersborgs hamn.
  
1830
Vänersborgs befolkning 2390 personer.
Bergagårdens jägmästarboställe uppförs, nu rivet.
Bomstugorna på Halleberg och Hunneberg uppförs efter 1830.
Villa Björkås huvudbyggnad, nuvarande, uppförs. Familjen Sandberg ägde Björkås under cirka 100 år.
 
1832
Första vågbrytaren anläggs.
Vänersborgs Bokhandel börjar sin verksamhet.

1834
Koleraepidemier: sommaren 1834, hösten 1850, 1853, 1857-1858.
Före stadsbranden var stadens yta 52 tunnland, bestående av 344 tomter varav 217 bebyggda. Indelade i fyra rotar, Rosen, Liljan, Kransen och Blomman.
Storbrand den 4 oktober vid 18 tiden, då nästan all bebyggelse i staden ödelades under 10 timmar. Efter branden återstod kyrkan, residenset, länshäktet, kronobageriet och 18 mindre hus i stadens sydöstra del. Av stadens 2100 invånare beräknas att ungefär 2000 blev utan tak över huvudet.
Den nya stadsbebyggelsen grundlades efter 1600-talets rutnätsplan. Planen präglades av hänsyn till brandrisken: Plantaget eller "Kulturaxeln" liksom två breda trädplanterade gator, Edsgatan och Vallgatan bildade en brandgata. Rutnätsplanen från 1600-talet bestod och gör det alltjämt idag. Den nya stadsplanen innehöll 433 tomter.

1835
Folkmängd i staden omkring 2500 personer.

1837
En frivillig brandkår inrättas och upphörde 1879. Samarbetade med det allmänna brandväsendet.

1838
"Kokhuset" vid norra hamnen byggdes.
Anskaffas 6 st . "Argandska lycktor med försilvrade sken", d.v.s. oljelampor med glas och metallreflektorer för belysning i centrum, i övriga staden 35 st. mindre oljelyktor vilka placerades på husen.

1839
Apotekshuset vid Drottninggatan, Torget uppförs.
Sällskapet Par Bricole startar.

1840-talet           
Gamla hamnkanalen anlades utmed kajen vid Hamngatan. På västra sidan anlades dragvägen, jetéen.

1844
1844 års läroverk (d v s Annexet) samt 1869 års läroverk (med den tredje våningen påbyggd 1934). Revs 1963.

1846
Skolhuset, södra skolan, i Västra Tunhem byggs.
Orebergs skola på Vänersnäs startar, ersätts med ny byggnad 1903, nedlagd 1940.

1847
Nils Ericson (kanal- och järnvägsbyggaren) köper Nygård, såldes 1879.
Vänersborgs Guldsmedsaffär grundades.
  
1848
Tändsticksfabriken grundades på Kasens marker, Blåsut (drevs fram till 1932).

1850
Tre varv fanns i Vänersborg, vid Tackjärnsbacken, Tenggrenstorp och vid fängelset.
Vänersborgs stad befolkning 3067 invånare.
  
1851
Sista björnen lär ha avlivats på Hunneberg.

1852
Kronofängelset står klart, men togs i bruk redan 4 maj 1851.
Vänersborgaren, äventyraren Charles John Andersson "upptäcker" som förste vite man Mosi-ao-Tunya, dvs. Viktoriafallen, 3 år tidigare än Livingstone.
Godset Nygård beboddes av järnvägsbyggaren och kanalskaparen Nils Eriksson 1852 – 1870.
  
1853
Tändsticksfabriken flyttas till Östra vägen, större bränder 1867, 1874 och 1886 då fabrik byggdes upp med sten, tegel och järnplåt.
Första telegrafen.

1854-1855
Nedlades avloppstrummor och ett omfattande gatuläggningsarbete utfördes i centrala staden.
Det vänersborgska underjordiska avloppssystemet var en föregångare bland landets städer.
 
1855
Vänersborgs ostaffär, Osthallen, har sina anor från 1855 kanske ännu tidigare, och är troligtvis den äldsta osthandeln i Sverige

1856
Eldmörjan, första sänkningen.
Kanonerna vid kyrkan utplacerades, hade en brandvarnande uppgift.
    
1858
Landshövding Erik Josias Sparre tillträder sin tjänst.
Folkmängd i staden 3783 personer.
Länstryckeriet, från 1987 Cela Grafiska, startar och är Vänersborgs äldsta företag.

1860
Bergagårdens skogskola uppförs, numera restaurang Spiskupan. Skolan upphörde 1913.

1860- 1870-talen
Handeln med spannmål genomgår en betydande utveckling. Dalboslätten utarmas av för mycken ensidig odling av havre.
                                                 
1860
startade Vänersborgaren Adolf Fredrik A.F. Carlsson skofabrik, en av landets största (lades ner 1969).

1862
Vassända och Naglums socknar har successivt smälts samman och får gemensam kommunalstämma.
Militära övningsplatsen flyttas från Nygårdsängen till Grunnebo. Upphör 1906.
 
1863
Första kommunindelningen skedde över hela Sverige, så även för Vänersborgs stadskommun och landskommunerna i Gestad, Sundals Ryr, Brålanda, Frändefors, Södra Ryr (Väne Ryr 1885), Vassända-Naglum och Västra Tunhem. (Vänersnäs överflyttades till Älvsborgs län 1951).
Kommunstämman i Brålanda beslutar att hundskatt inte ska erläggas, återinförs 1896.
Västgöta-Dals Regemente flyttar till Grunnebo hed.
 
1864
Gällö fyr tänds.

1865
Gasverket anlades av enskilda personer, övertogs av staden 1894.
Järnvägsstationen uppfördes.

1865/1866
Rånnums skola, numera bostäder, invigs.

1867
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnvägar UVHJ invigs, spårvidd 1217 mm, byggstart 27 april 1864.
Mandråpar´n, femarmad lyktstolpe i Plantaget restes. En arbetare skadades till döds under montering, därav namnet.
Vänersborgs kyrka förses med ny tornhuv med spira och kors.
Vänersborgs Baptistförsamling bildas.

1868
Gamla småskolan från 1868 vid Edsgatan-Nygatan byggs, rivs 1980.
Ett 70-tal fartyg, registrerat med Vänersborgs som hemmahamn.

1869
Stadshuset/societetshuset, med teatern, vid Kungsgatan stod klart.
1844 års läroverk (d v s Annexet) samt 1869 års läroverk (med den tredje våningen påbyggd 1934). Revs 1963.
På den lilla ön Wargön byggde Nils Ericsson ett träsliperi.

1870-talet
Trottoarer med plansten anlades överallt i staden. Tidigare fanns de bara på de förnämsta gatorna.
En större brand lade flera fastigheter utmed Drottninggatan vid torget i ruiner.
Vänersborgs stad befolkning 4814 invånare. Margretebergs Tegelbruk startar sin verksamhet och upphörde under 1940-talet.

1870-talet — 1890-talet
Kalkbränningen utmed Hunneberg i Västra Tunhem hade sin storhetstid. Startade på 1700-talet och etablerades alltmer från 1850-talet och upphörde 1940-talet.
 
1871
Strömsborgs sommarrestaurang, Strömmarn, uppförs. Rivs 2007. Tidigare låg här ett utvärdshus "Gröna stugan"/"Lilla Glädjen", vilket revs 1870.

1873
Svängbron, Residensbron står klar, ersattes 1947 av nuvarande fasta bro.
Bastungens fyr (nuvarande byggnad) tas i bruk, släcks 1935. Ersatte en tidigare byggnad från 1807.
Vänersborgs befolkning var 5062 personer.
 
1874
Wargöns AB startar, omvandlat från familjeföretag. Papperstillverkningen startade 1869 då ett träsliperi anlades på platsen. Första pappersmaskinen tas i drift redan 1873. Nedläggning 2008.

1876
Missionskyrkan, Evangeliska-Lutherska Missionsföreningen, i Vänersborg bildas och invigde sitt missionshus 1878.
Skolan i Eriksdal, Vänersnäs, startar.

1877
Första dövstumsskolan, i Villa Augusta (doktorsvillan) lasarettsområdet. 1878 till Söderbergska huset, hörnet Residensgatan – Kronogatan, 1882 Bergmarkska huset Kungsgatan – Vallgatan, 1885 Ljungska huset, Södergatan – Kyrkogatan.
Andra vågbrytaren anläggs.
Eldmörjan, andra sänkningen.

1878
Skolan i Olofstorp, Vänersnäs, startar.

1879
Bergslagsbanan, järnvägen från Göteborg via Öxnered och Dalsland står klar.
Sjukhuset, lasarettet, vid Edsvägen stod klart.


1880-talet
Björkås trappor anläggs.
Villa Björkås byggs till med brant sadeltak och en poche, sidoflygel, vid vardera gavel, arkitekt Magnus Isæus.

1880
Försörjningshemmet på Holmängen står klart.

1881
Vänersborgs Arbetarförening grundas.
Vänersborgs första loge av IOGT, Tryggheten, bildas, Logerna Garizim och Hoppets stjärna 1882 och logen Vänersborg 1887.
 
1882
Sparbankshuset står klart, tillbyggd 1948.
Vattentornet, 28 m, första del är klar.
Vattenledningsverk och vattenledningssystem, beräknat på 58 liter/person och dygn, anlades.
Högre elementarskolan för qvinnlig ungdom, Flickskolan, uppfördes vid Vallgatan.
Skolorna i Anulfsbäcken, Flicksäter, Gömman, Ris, Rösebo och Sivikan stod färdiga.

1884
Första telefonen.
Första godtemplarhuset i Älvsborgs län invigt i Västra Tunhem.
 
1885
Sockennamnet Näs ändras till Vänersnäs.
Elfsborgs Läns Annonsblad fick utgivningstillstånd, några sporadiska nummer utgavs och  1886 kom tidningen regelbundet och kunde abonneras.
Kungajakterna på Halleberg och Hunneberg inleds av kung Oscar II.
Älgen på Halleberg vid Lilleskog uppsattes kanske detta år.
Flickskolan vill Vallgatan, invigs. Redan 1875 inrättades en högre skola för kvinnlig ungdom, "Vänersborgs elementarskola".
Södra Ryr byter namn till Väne Ryr.
Vänersborgs museum uppförs.

1886
Landshövding Lars Wilhelm Lothigius tillträder sin tjänst efter Sparre.
C.W.Carlsson Tryckeri startar.

1887
Vänersnäs befolkningstopp är 1336 personer.
Vassända och Naglums församlingar sammanslogs.

1888
Sommarteatern på Kasen lades ner, startade 1862.
Sista vargen sågs på Hunneberg.
Ny väg mellan Frändefors och Uddevalla står klar.
Dahlbergs slakteri i Brålanda startar.
Eskilstunaboden bildades.

1889
”I vestra plantagets område, som af Kammaren varder anvisad, …låta uppföra en flyttbar paviljong, eller så kallad "kiosk", af cirka 40. quadratfots yta, för servering af mineralvatten och läskdrycker under den warmare årstiden”

1891
Vänersborgs Museum invigs.
I Frändefors församling fanns 5322 personer bosatta och i Brålanda 2520.

1894
Speceriaffären vid Floget, Västra Tunhem startar.

1895
Baptistkyrkan, Elimkapellet, vid Kungsgatan invigs.

1896
Dövstumskolans tre byggnader i kvarteren Haren, numera Vänerskolan, och Tuppen, numera Hyresgästföreningen, invigs hösten 1896, byggtid 1894 - 1896.

1897
Arbetsföreningens hus vid Residensgatan står klart. En metall-låda inmurades med ett meddelande till framtiden och en historik – kan öppnas först då huset rivs. Föreningen bildades 1881-1882. Stora Biografens första film ”Edisons lefvande fotografier”, inträde 50 öre vuxen, 25 öre barn.
Vargöns kapell invigs, och rivs 1980.
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnvägar UVHJ byggdes om till spårvidd 1435 mm.

1898
Tornväktar- och brandvaktinstitutionen upphörde, ersattes med telefonförbindelse.

KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet
Sundsgatan 29
Vänersborg

Administratör arkivet
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se