Hoppa till innehåll

 

Årtal i Vänersborgs historia år 1930-1959

1930
Inrättades ett mentalsjukhus, Källshagens sjukhus, i det nedlagda regementets lokaler i Vänersborg. Sjukvårdsstaden Vänersborg utvecklades liksom förvaltningsstaden och skolstaden.
Vänersborgs Hospital och Asyl byter namn till Restads sjukhus.
Vänersborgs Lottakår bildas.
Vänerns reglering påbörjas och Sjöbodakanalen vid Göta Älv grävs.
Mulltorp skola byggs.
Rösebo missionsförening bildas och missionshus byggdes, övergick i Frändefors missionsförsamling 1980.

1931
Kraftverksbygge i Vargön börjar byggas och står klar 1934. ”Polhem bro” revs och ersattes med ny i samband med bygget.
A.-B. Byxfabriken Kirudd flyttas till Vänersborg från Uddevalla, upphörde 1962.
Lasarettet uppdelas i kirurgi- och medicinavdelningar.
Krematoriet uppförs.
Restads Hospital och Asyl namnändras till Restad sjukhus.
Folkets Park byggs till. Entré från Blåsutbacken.
Koloniområdet i södra Holmängen börjar anläggas.
Sundals Ryrs Kyrkokör bildas.
Vänersborgs Motorbåtsklubb bildas.

1932
Tändsticksfabriken lades 31 augusti ner i samband med Krügerkraschen, grundad 1861.
Vänersborg/Blåsut bandyklubb bildas.

1933
Mejeriet vid Norra Järnvägsgatan tas i bruk.
Valborgsfirande anordnat av SMU, Missionskyrkans Ungdom, inleds, till en början vid Boteredsvallen, efter några decennier vid Skräcklestugan.

1934
Läroverket byggs till med en tredje våning.
Kraftverket i Vargön invigs.
Vänersborgs Roddklubbs klubbhus byggs.
Dagsproduktionen i skofabriken är 2500 par skor av 700 anställda, och 1950 samma produktionsmängd fast med 365 anställda.
Vänersnäs Hembygds- och Fornminnesförening bildas.

1935
Brålanda blev municipalsamhället, avslutades 1956.
Skräcklestugan byggs.
Bastungens fyr släcks, sedan 1807/1873.
Folkbiblioteket flyttar till Drottninggatan 4.
Minnesplattan på väggen vid Birger Sjöbergs födelsehus över avtäcks.
Residenset förklaras som byggnadsminnesmärke.
Vänersborgs Skidklubb bildas.
Andréens Järn- och Maskinaffär bildades.

1936
Sparre-bysten i plantaget avtäcks med en mindre skandal.
Borgmästaren ersätts av stadsfiskalen som polischef 1 juli.
Biografen Stjärnan invigs, läggs ner 1984.
Vänersborgs Folkbibliotek blir Vänersborgs Stadsbibliotek.
Filadelfias kapell vid Nygatan 33 invigs.
Vattendomstolen fastställde högsta och lägsta vattenstånd för Vänern.

1937
AB Jordbruksbanken övertar Wermlandsbankens kontor i Vänersborg

1938
Kallbadhuset på Skräcklan revs, byggdes 1902.
Sagabiografen invigs.
Folkets Parks "modern-dans"-bana byggs.

1939
Korsebergs sjukhus för "nervsvaga" startar sin verksamhet på hösten.
Curt och Elsa d´Orchimont köper Villa Björkås, hyrt sedan 1933.   

1940
Staten övertar Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnväg.
De första permittenttågen med tyska soldater från Norge passerar Öxnered. Trafik pågår till 1943.
Televerket startar sin verkstad, Televerkstaden/Teli.
Ny renovering av teatern.
Orebergs skola från 1846 och 1903 nedlagd 1940.
Vänersborgs stad befolkning 9144 invånare.
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnvägar UVHJ inordnades i SJ - Statens Järnvägar.

1941
Ålderdomshemmet Solängen byggs vid Torpavägen-Idrottsgatan.
Södra skolan invigs, nedlagd 1993, rivs 2007.
Busstation inrättas på torget vid Drottninggatan.
Arbetsläger för inkallade kommunister i Öxnered.
Landshövding Vilhelm Lundvik efterträder Axel von Sneidern.
Vänersborg första lucia kröns.
Vänersnäs kyrka från 1600-talet brann 16-17 februari och byggdes upp på nytt och stod färdig 13 september 1942.
Vargöns Möbelaffär öppnar.
Torvbrytningen på Hunneberg återupptågs och varade till 1945/1946.

1942
Vänersborgs församlingshem på Vallgatan står klart.
Interneringslägret på Karlsro i Öxnered för kommunister upphörde.
Residenset blev lagskyddad byggnad.
Missionsförsamlings Musikkår bildas.

1943
Wenersborgs Enskilda Bank uppgår i Svenska Handelsbanken.
Utgrävning av Brätte, 1943-1944.
PRO – Vänersborg, Pensionärernas Riksorganisation startar.
Vänersborgs Musikförening bildas.

1944
Staden firar sitt 300-årsjubileum med bl a utställning, besök av kronprinsparet och utgivande av historik.
Residensets flyglar står färdiga, och dessa liksom den tidigare vita huvudbyggnaden, från 1754, målas gula. De gamla flyglarna hade förstörts i branden 1834.
Torgbrunnen Vänersborgs stads vapen, av Carl Elmberg uppsattes på torget.
Roxybiografen, f d Metropol, på Kronogatan invigs med "Glada Hotellet" med Sonja Heine.
Vänersborgaren Arne Andersson (1917-2009) utses till världens bäste medeldistanslöpare, och tilldelades Svenska Dagbladets bragdmedalj 1943, fyra världsrekord 1942-1944.
Lantmannaskolan vid Nuntorp invigs.
Teli – statlig teleindustri – invigs 15 september, har växt upp under tiden 1940 – 1944.

1945
Vassända-Naglums kommun inkorporeras med Vänersborg resp. Trollhättan. Den nuvarande fasta järnvägsbron över gamla hamnkanalen byggs. Nya hamnen vid Trafikkanalen står klar med stickspår. Interneringsläger i Grunnebo, bl. a. rikstyskar, sudettyskar, saarländare och österrikare, ej några balter. Nya järnvägsbron byggs över Göta älv vid Vargön. Herning i Danmark blir vänort till Vänersborg och Holmestrand i Norge något år senare. Torrmjölksfabriken byggs 1945-1946. Götakanalbåtarna trafikerade gamla hamnkanalen fram till 1945, tilläggsplats vid Riksbanken. Skolorna i Vargön startade en skolmusikkår.

1946
Carl Elmbergs torgbrunn, skänkt av Ellen Petré, avtäcks. Spannmålssilon vid nya hamnen tas i bruk. Hamnkranen, ”Århuskranen”, köps in Centraldispensärens och folktandvårdens nya hus Edsvägen 2 invigs. Vänersborgs pastorats expedition- och församlingslokaler vid Drottninggatan byggs. Sundals Ryrs LRF (Lantbrukarnas Riks Förbund) bildas. Vänersborgs Rotary bildas.

1947
Nuvarande Residensbron står klar, ersatte den tidigare svängbron från 1873.
Järnvägsbron, en svängbro, från 1866 över hamnkanalen ersätt med en fast bro.
Nuvarande järnvägsbro över Göta Älv byggs.
Jarl Prom, som skulle bli Vänersborgs siste borgmästare, tillträder sin befattning. Han pensioneras 1973.
Dalbobergens sanatorium omändras till sjukhem för långtidssjuka. Sanatoriet hade invigts 1914. Sjukhemmet läggs ner 1969.
Vargöns skola byggs till med våning 2 och 3.
Mariero Idrottsplats invigs.
Västra Tunhems hembygdsförening övertog f.d. södra skolan som sin hembygdsgård.

1948
Sparbankshuset byggs om från två till tre våningar. Vänersborgs Sparbank grundades 1822 och huset byggdes 1883.
Pastorsexpeditionen/prästgården på Drottninggatan 34 tas i bruk.
Under 1940-talets senare hälft iordningsställs Dalbostigen etappvis.
Vänersborgs Badmintonsällskap bildas.
Boteredsvallen invigs, ersätter Svinevallen/Svinedalen vid Öxnered.
Bildades Vargöns Ungdomsmusikkår, 1955 Musikkåren Vargarna.
Musikkår i Vargön marscherar genom Vargön i firandet av Mors Dag.
Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnvägar UVHJ elektrifierades.

1949
Arvid Richert blir landshövding efter Vilhelm Lundvik.
Stadsbiblioteket flyttar till Riksbankshuset, byggt 1902.
Edsbron över järnvägen byggs om.
Vänersborgs Döttrars Gille bildas. Vänersborgs Söners Gille grundades 1905.

1950
Gamla Slöjdskolan på Kyrkogatan rivs för ny telegrafstation.
Kyrkogården nr 1 mellan järnvägen och lasarettet inhägnas med stenmur.
UVHJ är helt elektrificerad.
Vänersborgs stad befolkning 15655 invånare.

1951
Gustav VI Adolf besöker Vänersborg på sin Eriksgata.
Carl Milles St Martin-staty vid Residenset, skänkt av Vänersborgs Söners Gille, avtäcks.
Campingplatsen vid Ursand står klar. Kaffeservering och förbättrad väg året därpå.
Vänersborgs Släpvagnskopplingar, senare VBG-produkter startar.
Vänersborgs Motorklubb bildas.

1952
Väne-Ryrs kommun införlivas med staden.
Sundals Ryr, Gestad införlivas med Brålanda kommun..
Vänersnäs kommun, överflyttas från Skaraborgs län införlivas med Västra Tunhems kommun.
Stadens första trafikljus sätts upp vid Gropbron.
Kvarnen vid Önafors brinner.
Stadens förråd vid Holmängen står klart.
Vänersborgs Idrottsförening, bildad 1906, får nytt klubbhus på Holmängen.
Tomteparaden i Brålanda startas.

1953
Grand Hotell vid Hamngatan, numera Strand Hotell, invigs.
VIF:s ishockeyrink och fotbollsplan på Holmängen är klara.
Karlsro köps av Missionsförsamlingen.
Sundals Ryrs Idrottsförening bildas.
Vänersborgs Folkdansgille bildas. 

1954
Nya musikpaviljongen i Plantaget är klar. Den gamla var byggd 1918.
Nya Vattenverket på Skräcklan tas i bruk.
Baptistkyrkan vid Kungsgatan-Östergatan, uppförd 1895, byggs om.
Edsvägen breddas vid lasarettet och dövskolans vaktmästarbostad rivs. Dövskolan grundades 1892 och fick sina lokaler vid Edsvägen 1896.
Kronhjort inplanteras på Hunneberg i mitten av 1950-talet.
Sundal Ryrs skola byggs och rivs 2016.

1955
Axel Wallenbergs Fridastaty på Skräcklan, bekostad av Anna Olsson, avtäcks. Östra skolan, ” Sveriges i särklass flottaste folkskola” invigs, nedlagd 1992, rivs 2007.
Hushållningssällskapets hus på Kungsgatan 17 står klart.
Mats Lemne tillträder som landshövding efter Arvid Richert.
Brandstationen vid Edsvägen tas i bruk.
Bengt Swarén, som varit verksam i församlingen sedan 1937, installeras som kyrkoherde.
Årbol skola, senare kallad Sundals Ryrs skola, tar emot sina första elever, läggs ner 2010, ersatte skolorna i Bollerud, Lersäter, Sallebyn och Bollungsnäs.
Musikkåren Vargarna i Vargön bildas. 

1956
Brålanda upphör att vara municipalsamhälle, från 1935, och går åter upp i landskommunen.
Landeriet Karlslund, mitt för nuvarande Teli, rivs.
Gasverket vid Norra Järnvägsgatan rivs.
Den flyttade Dalbogården invigs.
Ny taxistation på torget mitt för Kungsgatan 5 tas i bruk.
Gamla Tändsticksfabrikens kontorsbyggnad rivs. Fabriken lades ned 1932 i samband med Krügerkraschen.
Brandstationen flyttades från Kyrkogatan 23 till Brättevägen 1.
Dalbogården invigs efter ha flyttats 1953 och renoverats.

1957
Teaterladan på Kasen rivs.
Hus på Residensgatan 1, byggt före branden 1834, rivs.
Skräcklestugan, uppförd 1935, byggs till.
Kronhjorten återplanteras från Halleberg och Hunneberg

1958
Magistratens auktionsverksamhet läggs ned.

1959
Blåsutbiografen läggs ned. Rivs 1962.
Vita urtavlor inmonteras i kyrkans tornur. Kyrkan byggdes efter stadsbranden 1777, tornet 1799 och det första tornuret uppsattes 1803.
Sandmarkska stiftelsens hus vid Edsgatan rivs.
Nyströmska huset på Drottninggatan rivs för Epa, sedermera Tempo, `Com In Center` och dg12.
Tenggrenstorps tegelbruk brinner ned.
Reningsverket på Holmängen invigs.
Vänersnäs befolkning är 637 personer.
Vattenförbrukningen är som högst 419 liter /person och dygn.


KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet
Sundsgatan 29
Vänersborg

Administratör arkivet
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se