Hoppa till innehåll

 

Årtal i Vänersborgs historia år 1960-1979

1960
Det gula residenset målas rosa. Residensets äldsta delar är från 1754 och ritades av Carl Hårleman. Omfattande till- och ombyggnad 1843.
Nya vattentornet på Mariero står klart. Det gamla vid Kungsgatans slut byggdes 1882 och påbyggdes 1911.
EPA, Enhetspris AB, Vänersborgs första varuhus, beläget vid Torget, Drottninggatan.
Under 1960-talet flyttades korsen vid patientgravarna på Restads sjukhuskyrkogård för att underlätta skötseln.

1961
Huvudnässkolan på gamla läroverkets tomt börjar byggas.
Frimurarlogens fastighet Kungsgatan-Vallgatan rivs för nybygge.
Birger Sjöbergsällskapet instiftas.
Solängens ålderdomshem byggs till.
Polishuset på Kungsgatan tas i bruk. Det gamla låg på Kyrkogatan i kvarteret Näckrosen.
Järnvägsbacken byggs om.
Hallevi idrottsanläggning i Vargön invigs.
Skofabrikens garveri, där nuvarande kommunhus finns, läggs ner.

1962
Nuvarande Dalbobron (nr 10), invigs av kommunikationsminister Skoglund. Den gamla svängbron hade invigts 1916 och rivs 1965.
De två sista hästarna i stadens tjänst säljs på auktion.
Kirudds konfektionsfabrik läggs ned.
Riksväg 7 byter namn till väg 45, sedan 2006 Europaväg 45.
Kommunal Musikskola i Västra Tunhem börjar sin verksamhet.
Lanthushållsskolan flyttas från Färgelanda till Lantmannaskolan i Nuntorp, upphörde 1982.
En permanent trafiklekskola invigs i Vänersborg, landets 13:e.

1963
1844 års läroverk (d v s Annexet) samt 1869 års läroverk (med den tredje
våningen påbyggd 1934) rivs. Läroverket, Huvudnässkolan, invigs.
En del av träden utmed Edsgatan huggs med för att underlätta för bilismen. Gatan trädplanterades första gången 1837 och på nytt 1923.
Restaurang Elvan på Residensgatan, ungefär 100 år gammal, läggs ned. Vandrarhemsverksamheten överförs till Kommunens fritidsnämnd. Pingstkyrkan i korsningen Edsgatan-Nygatan invigs.
Vänersborgs kommunala musikskola inrättas.
Stefanskullens fyr vid Vänersnäs norr udde inrättas.
Landstingets kanslibyggnad byggs till.

1964
Kommunblockssamarbete mellan Vänersborg, Västra Tunhem, Frändefors och Brålanda inleds.
Vänersborgs kyrka får exteriören renoverad.
Kokhuset i gamla hamnen, byggt 1838, rivs.
Nygjutning av Molins `Bältespännarna´, bekostad av Lions Club avtäcks framför museet. Statyn, tillverkad 1859, hade införskaffats 1914 och till 1936 varit placerad i Plantaget vid torget.
Kungsgatan 7 rivs för nybygge av bl a ICA-hall.
Trafiksignaler sätts vid korsningen Järnvägsbacken-Edsgatan och Kungsgatan-Edsgatan.
Domus varuhus invigs.
Torgets båda kiosker uppförs.
Krematoriet vid kyrkogården 1 har byggts till och bl a fått klocktorn.
Idrottshuset och konstisbanan invigs, världens näst största sammanhängande konstfrysta isyta.
Hedevallens idrottsanläggning i Ryr färdigställs.
Skerruds skola byggs.
Bysten över statsminister Per Albin Hansson, vid Folkets Park, Dalaborgsparken, reses.
Musikkårerna i Vargön sammanslås till Vargöns Musikkår.

1965
Högstadiet Torpaskolan tas i bruk, rivs och ersätts av ny byggnad 2011.
Påskelden nedanför von Sydowska villa på Norra Gatan 1 brinner för sista gången.
Gammal bebyggelse vid Trädgårdsgatan rivs.
Bryggeriet i kvarteret Syrenen försvinner.
Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa flickor, vid Torpavägen, startat 1922, flyttades till Laxå 1965. Byggnaden användes därefter till fritidssysselsättningar för dövskolans elever under några år.
Oljeberedskapslagret för flygbränsle MC 77 och från 1982 för diesel i Dalbobergen byggs, och avvecklas i runt sekelskiftet.
Bilprovningen startar upp i Vänersborg, då vid Östra vägen, numera vid Tenggrenstorpsvägen.

1966
Nya Gropbron över Karls grav invigs och ersätter svängbro från 1912.
Kyrkans tornspira knäcks i storm.
Edsgatan 7, À Johans`, rivs för Hypoteksföreningens nybygge.
Vargöns Drillflickor bildas.

1967
Stadsbebyggelse påbörjas på Torpområdet. Den gamla stadsbebyggelsens gräns hade gått vid Lyckhemsgatan-Idrottsgatan.
Apoteket flyttar från Drottninggatan vid torget till Sundsgatan.
Trafiksignaler sätts upp i korsningen Hamngatan-Residensbron.
Kungsgatan och Drottninggatan breddas genom att snedparkeringarna utmed Plantaget tas bort.
Stadsbiblioteket flyttar från Riksbankshuset till Skofabrikens gamla matsal.
Torget planeras om.
Fridhems tegelbruk och Nabbensbergs tegelbruk lades ner.
Infrarödsteknik AB startar.
Staten, Medicinalstyrelsen, överlämnade ansvaret i mentalsjukhusen sedan 1905 till landstingen, Restad sjukhus var ett av dessa sjukhus.
Verksamheten på Korsebergs sjukhus från 1939 upphör och återöppnas 1969 som sjukhem/vårdhem.
Vänersborgs stad befolkning 19766 invånare.

1968
Minnesplattan över gamla begravningsplatsen runt kyrkan sätts upp på kyrkans torn. Begravningsplatsen hade använts till 1808.
Studentexamen enligt gamla systemet avläggs för sista gången.
Friskulpturen framför Idrottshuset, utförd av Folke Truedsson, avtäcks.
Triad, friskulpturen framför Idrottshuset, utförd av Folke Truedsson, avtäcks.
Vandrarhemmet inhyses i idrottshuset under sommaren.
Skolan i Olofstorp, Vänersnäs, nedlagd.

1969
A F Carlssons Skofabrik läggs ned. Företaget etablerat 1860 på Residensgatan, flyttade snart till Kyrkogatan och 1889 vidare till vad som idag heter A F Carlssons Gata.
Nya gymnasieskolan vid Torpa, idag Birger Sjöbergskolan, invigs. Huvudnässkolan blir högstadium.
Fridhems gård rivs.
Utomhusbadet vid Idrottshuset står klart.
Fritidsgården Karten i Vargön öppnas för ungdomsverksamhet.
Holmen köper pappers- och massafabriken i Vargön.
Dalbobergens sjukhem läggs ned.
Folkrörelsearkivet bildas.
ToppFrys Brålanda startar.

1970
Länsstyrelsen säger ja till att Malöga flygplats, som byggts ut av Trollhättans stad, används som provisorium under fem år.
Gunnar von Sydow tillträder som landshövding efter Mats Lemne.
Handelshusgården Drottninggatan 40 rivs.
Drottninggatan 30 `Bergska huset´, där björnjägaren Llewellyn Lloyd (d 1876) en gång bott, eldhärjas och rivs.
Mejeriet vid Norra Järnvägsgatan läggs ned.
Vänersborgs kyrka får en ny orgel. Orgelfasaden från 1786 står kvar.
Tenggrenstorps förskola startar.
Nordens första värmeläktare för publik färdigställs vid Isstadion.
Första turistsäsongen med mottot "Visornas Vänersborg" i Plantaget.
Vänersnäs Idrottsklubb startar, namnbyte till Vänersborgs fotbollsklubb 1998.
Lindgårdens ålderdomshem/äldreboende invigs.
Riks Rasta, numera Rasta, Sveriges första, öppnar i Brålanda.

1971
Vänersborg, liksom rikets övriga städer, upphör att vara stad och blir kommun.
Sammanslagning av Vänersborgs och Trollhättans kommuner diskuteras. En majoritet i Västra Tunhems fullmäktige uttalar sig för anslutning till Trollhättan.
Stor gemensam industrisatsning för Fyrstad i Väne-Ryr diskuteras.
Systembolaget i hörnet Sundsgatan-Residensgatan rivs för nybygge.
Miljöproblemen, bl a luftföroreningarna i Vargön, väcker debatt.
Läroverkets gymnastiksal från 1923 rivs.
Carl Milles staty Triton på torget, gåva av Herr och fru Erik Magnus, avtäcks.
Reningsverket byggs ut.
Gamla fattighuset på Residensgatan 32, byggt före branden 1834, rivs.
Sport- och badanläggningen Fyrkanten, Vargön invigs.
Brålanda-hallen, idrottsanläggning, tas i bruk.
Frendevi idrottsanläggning i Frändefors invigs.
Vargöns musikskola firas med en inspelning av Sveriges Radio.
Nuntorpskolan får gymnasiestatus och blir 2-årig och från 1992 en 3-årig med inriktning djur och lantbruk.

1972
Fördjupning och breddning av Karls grav påbörjas.
För första gången diskuteras NÄL i landstinget.
Kyrkans interiör repareras.
Fridhems och Nabbensbergs tegelbruk, där driften lagts ner 1967, rivs.
Mariedalsskolans byggs successivt ut 1972-1974.
Tempererade utomhusbadet i Brålanda invigs.
Vargöns Storband bildas. 

1973
Garveriet vid Sundsgatan-Vallgatan, byggt 1896 och nedlagt 1961 rivs för att ge plats för nytt kommunhus.
Nya leden Vänersborg-Vargön, med ny bro över Göta älv, står klar.
Stadsbiblioteket och Systembolaget flyttar in i nytt hus på Sundsgatan-Residensgatan-Köpmansgatan.
Posten får om- och tillbyggda lokaler på Sundsgatan.
Restads sjukhus, tidigare, Restads mentalsjukhus namnändras till Östra klinikerna.
Frändefors järnvägsstation läggs ner.
Vänersborg-Brätte Rotary bildas.

1974
Vänersborg, Västra Tunhem, Frändefors och Brålanda sammanläggs till Vänersborgs kommun.
Kommunhuset på Sundsgatan ersätter gamla nämndhuset på Kyrkogatan 22, invigt 1914, och spridda kontor. Bengt Johanssons stora väggmålning på kommunhusets yttervägg är skänkt av Sparbanken.
Första älg-safarin på Hunneberg och Halleberg.
Socialkontorets verksamhet in i "socialhuset" Torpavägen 1974-1993.
Trollhätte Kanal genom Karls grav hålls öppen året runt för båttrafik.
Åkessons Loge i Bodane, Brålanda startar upp sin verksamhet.
Onsjö Golfklubb bildas.
Vänersborgs Filmstudio startar.

1975
Landstinget nybygge i kvarteret mellan Södergatan-Fabriksgatan-A F Carlssons gata påbörjas. Står klart 1977.
Vänersborgs kommun tillträder Onsjö säteri efter köp.
Strömmerska huset, byggt på 1840-talet, och Strandhotellet, från 1890-talet, rivs för Länsstyrelsens nybygge.
Carl XVI Gustaf besöker Vänersborg på sin Eriksgata.
Trestadsregionens Avfalls AB, TRAAB vid Helgestorp, bildas.
Kvartersgården Sirius invigs.
Hallevibadet i Vargön invigs.
IFK Vänersborg går upp i allsvenskan i bandy och ramlar ur efter en säsong med 4 poäng på 18 matcher.

1976
Gamla fraktgodsmagasinet vid järnvägsstationen rivs och stationshuset målas grönt.
Frida-Mäss arrangeras för första gången, i detta även en tidig version av Birger Sjöbergspelet, se 1980.
Tennistältet vid sportcentrum invigs.
Ridhuset vid Kullens Gård invigs.
Vänersborgs kommuns konsumentkontor inrättas.

1977
Marieros församlingsgård invigs.
Landeriet Lyckhem rivs för vårdskolebygge.
Sagabiografen på Edsgatan, invigd 1938, byggs om till tre - Saga, Star och Look.
Vänersborg får sina första parkeringsautomater.
Kyrkan får ny kororgel.
Länsstyrelsens förvaltningsbyggnad vid Fisktorget står klar.
Esso-motorhotell vid Nabbensberg stod klart.

1978
Vassbottenleden öppnas.
Edsgatan avstängs längs torget för att ge utrymme för busshållplats.
Roxybiografen på Kronogatan rivs.
Gymnasiehallen, idrottssal, tas i bruk.
Golfbanan på Onsjö invigs.
Pensionsföreningen Lilla Paris startar.
Musikskolan flyttar under läsåret 1977/1978 in i gamla flickskolans lokaler vid Vallgatan, initialt på försök, efter något år permanent.

1979
Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum bildas.
Skattehuset i Nordstan påbörjas.
Katrinedals landeri rivs.
Stadshotellet, invigt 1869, stängs.
Dalboskolan i Frändefors står färdig.
Frendevihallen tas i bruk.
Blåsuts Byalag startar.
Vassända-Naglums Elektriska distributionsförening förvärvas av AB Vänersborgs Elverk.
Vargöns kyrka invigs.

KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet
Sundsgatan 29
Vänersborg

Administratör arkivet
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se