Hoppa till innehåll

 

Årtal i Vänersborgs historia år 1980-1999

1980
Stationsbostaden vid järnvägsstationen rivs.
Gamla småskolan från 1868 vid Edsgatan-Nygatan försvinner.
Dalbobron stängs för reparation och ersätts med färjebro på gamla brons plats.
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans nya lokaler på Kronogatan tas i bruk.
Busstationen flyttas från Edsgatan tillbaka till torgets norra sida utmed Drottninggatan.
Park Hotell på Drottninggatan läggs ned.
Birger Sjöberg-spelet på Skräcklan framförs för första gången.
Tennisborgen byggs vid Vänersvallen.
Vänersborgs fjärrvärmeverk startades.
Vargöns kapell rivs.
Vargöns Symfoniorkester och Kammarorkester inbjuds att spela i Stockholms konserthus.
Vargöns Kammarorkester vann varje gång man ställde upp i RUM:s stråkorkester under 1980-1990-talet.
Vattenförbrukningen är 270 liter/person och dygn.

1981
Amanda Nordahls modeaffär på Edsgatan 17, grundad 1886, läggs ner.
Frisks konditori på Drottninggatan läggs ned.
Vänersborgsbadet, vid Vänersvallen, får byggd simhall i stället för tält. Ersätts 1992 av Vattenpalatset vid Vänerparken.
Ishallen invigs.
Volvo Brandt inviger sin anläggning på Onsjö.
Varmbadhuset från 1902 rivs för att ge plats åt länsstyrelselokaler, men blev parkeringsplats.
Sundals kommunala musikskola startar, men har rötter från 1968.

1982
Edsgatan 21, med bl a Thernqvists Blomsterhandel, rivs.
Onsjös huvudbyggnad corps de logi brinner.
Definitivt beslut fattas om att bygga nytt storsjukhus på andra sidan kommungränsen till Trollhättan.
Karlsrogården utbyggs.
Föreningen Sundals Släktforskare Brålanda bildas.
Konstföreningen Vänersborgsgruppen bildas
Vargöns Kammarorkester fick 2:a pris i orkestertävling i Paris.

1983
Delar av Edsgatan och Sundsgatan blir gågata. Stenläggning med Vänersborgs stadsvapen i Gågatekrysset.
Tempo läggs ned.
Cyklarna av äldre modell på Gågatan, Edsgatan, parkeras.
Brinkebergskulle skola läggs ner.
Centern håller sin riksstämma i Vänersborg.
Kören Björnligan startar.
Stadsmodellen – Vänersborg, en 6,5 m lång modell, skala 1:100, över staden 1900-talets första år, invigs.
Folkmängd i Vänersborgs kommun 35 213 invånare
Onsjöskolan uppförs.

1984
Elfsborgs Läns Annonsblad, grundad 1885, byter namn till Elfsborgs Läns Allehanda.
Biografen Stjärnan, sedan 1936, på Vallgatan läggs ned. Som sista film spelas "Borta med vinden".
Barnens Zoo startas på Dalborgsparken.
Vänersborgs Släktforskarförening startar.
Värmeverket vid Önafors byggs.

1985
Planerna på kommundelsnämnd i Brålanda avskrivs.
De första fem campingstugorna på Ursand uppförs.
Karlsrogården kompletteras med vandrarhemsstugorna.
Torpet Solliden, vid Båberg,  byggnadsminnesförklarat. Har sina rötter från 1832 och var bebott till 1979.

1986
Bagare Ericssons hus, med bl a Malmströms Guldsmedsaffär, i kvarteret Nässlan vid Edsgatan rivs.
Mejeriet vid Norra Järnvägsgatan rivs.
Vandrarhemsverksamheten upphör i kommunal regi, sedan 1963 och i idrottshuset sedan 1968.
Missionskyrkan Frändefors uppförs.

1987
Norra Älvsborgs Länssjukhus invigs och lasarettet i Vänersborg, med de äldsta delarna från 1879, utryms. Patienterna flyttade från Vänersborg till NÄL i januari 1988.
F.d. Stadshotellet byter namn till Kulturhuset, där föreningen Folkets Hus finns. Ny renovering av teatern.
Kulturlagret uppförs.

1988
En aktionsgrupp i Vargön arbetar för att avskilja Västra Tunhem från Vänersborgs kommun.
Avvecklingen av mentalvården på klinikerna/sjukhemmen Norra, f d Källshagen, och Östra, f d Restad, pågår.
Sikhalls nya camping tas i bruk, privat regi.
Bågskytteklubben nya klubbstuga vid Tegelbruksvägen tas i bruk.
Onsjökyrkan invigs.
Tunneln, 22 m hög och 11 m bred, under Huvudnäsön till Vargöns Kraftstation byggdes 1986-1988.
Vänersborgs Skidklubb flyttar efter mer än 30 år sin verksamhet från Katrinedal till nya klubbhuset vid Ursandsområdet.
Naturum och vandringsled vid Bergagården invigd av kung Carl XVI Gustaf, drottning Silvia och kronprinsessan Victoria.

1989
Toppfrys avvecklar i Lidköping och på Gotland och koncentrerar på nytt verksamheten till Brålanda.
Nya Skidstugan med elljusspår vid Ursandsområdet står klart.
Stiftelsen Bergagården startar.
Grunnebo skola läggs ner.
Sällskapet Par Bricole firar 150-årsjubileum.

1990
Division Elektromekanik vid Teli avvecklas och 150 anställda får gå. Elektromekaniken tar helt över vid företaget.
SK Granan "Skidans hus" invigs officiellt.
Slutbadat i Vänersborgsbadet.
1989 beslutade riksdagen att en självständig högskola skulle inrättas i Fyrstadsområdet vilket blev verklighet den 1 juli 1990 under namnet Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Föreningen Seniorernas Hobbyslöjd startar.

1991
Utredning om flygfält i Skogaryd avbryts.
Bengt K Å Johansson efterträder Göte Fridh som landshövding.
Riksväg 45 får ny sträckning förbi Vänersborg.
Olof Palme-bysten i Kulturhusets entréhall avtäcks.
Äventyrsbadet i Vänerparken invigs, och Vänersborgsbadet stängs
De sista patienterna flyttar från Korsebergs vårdhem/sjukhem.
Hunnebergssextetten, en gren ur Vargöns musikkår, bildas.
Vargöns symfoniorkester vann Ungdomssymfoniorkesterfestivalen USOF 1991, 1998, och 2001.

1992
Provisoriet Malöga förlängs ytterligare en gång.
Småbåtshamnen i Vänerparken invigs.
Järnvägsstationen byggs om och målas gul.
Ny överbyggnad av Hallevibadet invigs.

1993
Telia läggs ned 30 juni.
Vänersborgs Bokhandel på Kungsgatan 5 byggs om till Sveriges största landsortsbokhandel.
Eleverna får välja vilken skola de ska undervisas i - skolval.
Musikpaviljongen i Plantaget rivs och förberedelsearbete för en ny, den tredje, som skall stå klart till jubileumsåret 1994, påbörjas.
Tärnanskolan invigs och ersätter Östra och Södra skolorna.
Flyttade Institutionen för undervisning/humaniora vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och dåvarande Vårdhögskolan i Vänersborg (Landstingsregi) till Vänerparken och 1 jan 2000 blev den landstingsägda vårdutbildningen statlig och uppgick i Högskolan Trollhättan/Uddevalla.

1994
Vänersborg firar 350-års jubileum. Besök av Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia.
Andarnas skepp, Kjell Engmans skulptur i glas, som införskaffades till Vänersborgs 350-års jubileum placeras i Vänerparken.
Cykel-SM arrangerades i Vänersborg.
Erikshjälpen startar sin verksamhet i Vänersborg.
Parkeringsautomaterna slopas 1 april och ersätts med P-skiva.
Vindkraftverket vid Nuntorp uppförs.
Kriminalvårdsanstalten Östragård uppförs.  
Musikskolans Musikvecka, där musikskolans elever spelar överallt i kommunen, startar.

1995
Flex-tid införs för elever i årskurserna 4-6 i Blåsut skola, vilket var först i Sverige.
Musikskolan flyttar från f.d. Flickskolans lokaler, Vallgatan, till f.d. Socialhuset vid Torpavägen.
AB Vänersborgsbostäder bildades och flyttade in i f.d. Flickskolans lokaler, Vallgatan.
Vänersborgs Energi (med Brätte Energi, Vbg:s Elverk och Vbg:s fjärrvärmeverk) säljs till Vattenfall.
Cellfängelset ”Borgen” i centrala staden flyttar sin verksamhet till nybyggda Kriminalvårdsanstalten Brinkeberg på Restad Gård. Borgen byggs senare om till bostäder.
Residenset målades i en gulvit färgsättning.

1996
Fartdämpande vägupplevelse, av konstnär Helge Lundström, norra infarten till Vänersborg anläggs.
Vänersborgs kommuns hemsida startar.
Villa Björkås testamenteras av Elsa d´Orchimont till Vänersborgs kommun.

1997
Föreningssparbanken bildas genom sammanslagning av Föreningsbanken och Sparbanken.
Tage Andersens konstutställning "Ljus, vatten och väsen"
Sundal Rock Orchestra bildas.
VW-träffen – veteranbilssammankomst i Vänersborg för äldre Volkswagenmodeller startar.

1998
Västra Götalands län bildas av att Älvsborgs län, Skaraborgs län och Göteborgs och Bohus län slogs ihop 

1999
Vänersborg blev säte för Västra Götalandsregionens regionfullmäktige och regionstyrelse, då landstingen i Bohuslän, Älvsborg och Skaraborg och sjukvården i Göteborg slogs ihop.
Gymnastikhall byggs i gamla Vänersborgsbadet, nedlagt 1992.
Nytt stall vid Brätte, Kullens Gård.
Vänersborgs Paradorkester blev svenska mästare 5 år i rad 1999-2003.

KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet
Sundsgatan 29
Vänersborg

Administratör arkivet
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se