Hoppa till innehåll

 

Årtal i Vänersborgs historia år 2000-

2000
Vänerns höga vattenstånd gör att Vänersborg får problem.
Vänersborgs Musikskola korades till "Årets Musik- och Kulturskola" av Svenska Musikrådet.
Källsortering för avfall inleds med kompostsopor i gröna påsar och brännbart i röda påsar.
Missionskyrkan renoveras och byggs till.
Musikskolan Vänersborg utsågs av Svenska Musikrådet till Årets Musik- och Kulturskola.

2001
Kungajaktmuséet Älgens Berg invigs.

2002
Tomteparaden i Brålanda firades med världsrekord.
Entreprenören Grannskapsservice i Sverige, namnbyten till Carema Care 2005, Vardaga äldreomsorg 2013, ansvarade för bl.a. äldreomsorgen i Brålanda 2002-02--2017-01.

2003
Mariedalsskolan förstörs till stor del av anlagd brand. Återuppbyggs.

2004
Fängelset ombyggt till bostadsrätter.
Den nya rondellen i Järnvägsbacken - Edsgatan invigs.
Nya bron Jakobben, Skräcklan invigs.
Konstgräsmatta för fotboll anläggs på bandyarenan.
Familjecentralen Sirius öppnar.

2005
Hallebergskolan läggs ner och rivs 2007.
Granåsskolan invigs efter en större utbyggnad.
Invigning av Fågeltorn i Dalbobergen.
Invigning av fontän i Hamnkanalen.
Direktförbindelse Vänersborg - Stockholm med tåg X 2000 startar.
Fru Elisabets väg, utmed vattnet, väster om strandkyrkogården, i ordningsställs.

2006
Motorvägen mellan Väne Ryr och Trestad Center står klar.
Vänersborg & Co, ett projekt mellan näringsidkare och kommunen, inleder sitt arbete.
Hastighetsövervakningskameror utmed riksväg 45 placeras ut sträckan Brålanda-Vänersborg.
Lindgårdens äldreboende läggs ner. Används därefter som kontor och tillfälligt boende.
De nya rondellerna vid Östra vägen-Regementsgatan, och vid Järnvägsbacken-Hamngatan öppnas för trafik.
Riksväg 45 byter namn till Europaväg 45, E45.
Namnbyte av Högskolan Trollhättan/Uddevalla till Högskolan Väst.
Aqua Blå, vatten- och visfestivalen, hade succépremiär.
Föreningssparbanken byter namn till Swedbank.
Musikakademin Vänersborg bildas.
Slagverksensemblen Vänerbongo, Vänersborgs Musikskola, blev svenska juniormästare.

2007
Korsebergs sjukhem rivs. Sjukhusets patienter flyttades under 1987-1991 till vårdhemmen Björken, Gläntan, Solbacken resp. Linden.
Rånnums skola återinvigs efter en omfattande renovering. Vargöns musikskola flyttar in.
Trestadsregionens Avfalls AB, TRAAB, bildat 1975, säljs till Ragn-Sell AB.
Solängens äldreboende renoveras och tillbyggs. Inflyttning och invigning 2008.
I centrala Vänersborg gäller hastighetsgränser 30, 40 eller 60 km/h, ettårigt försök.
Strömsborgs sommarrestaurang, Strömmarn, rivs efter långvarig debatt. Uppförd 1871.
Topp Livsmedelsprodukter, f.d. ToppFrys läggs ner i Brålanda, startat 1969.
Södra skolan och Östra skolan vid Marierovägen rivs.
Vänersvallen får uppvärmt konstgräs och ny läktare.
Gymmixhallen byggs till.
Belysning av cykelväg Korseberg-Båberg invigs.
Musikklass Birger Sjöberggymnasiet med riksintag.
Dalaborgs naturförskola, med inriktning utomhuspedagogik, utökades till att omfatta även lokaler i Folkets Parks restaurang/festsal. 

2008                                                                                                             
Visit Trollhättan Vänersborgs AB bildas av de båda Turistbolagen i respektive kommuner.
Västra Götalands-Regionens nya Regionarkiv på Niklasberg står klart. Här hyr även Kommunarkivet in sig för hälften av sitt bestånd.
Arena Vänersborg byggs, invigs 2009.
Högskolan Väst upphör i Vänersborg och centraliserar all sin verksamhet till Trollhättan.
Frida-statyn från 1955 på Skräcklan stulen och återfunnen efter drygt 2 juniveckor.
Medicinska museet i f.d. Lasarettet upphör.
Vänersborgs kommun diplomeras till en Fairtrade City.
Bandyläktaren, uppförd 2002-2003, totalförstörs i en brand.
Topp nystart med liknande verksamhet som tidigare.
Rondell anlagts i Vargön till Vargön Alloys.
Produktionen i Wargöns bruk/Holmen, avslutas i december, och ett flertal byggnader rivs under följande år, skorstenen 2010.
Komvux flyttar från Trenova Center in i Högskolans tidigare lokaler i Vänerparken, gamla lasarettet.
Vänerparkens förskola invigs.
Svenska kyrkans hus, Kungsgatan 23, med expedition och samlingsdel tas i bruk.
Vid rondellen vid järnvägsstationen uppfördes ett Eiffeltorn av trä, togs bort 2015.

2009
Huvudnässkolan flyttar tillfälligt till Trenova Center vid Östra vägen.
Musikskolan flyttar till Vänerparken i f d Lasarettets och Högskolans lokaler.
Vänersborgs Segelsällskap firar 100-årsjubileum, arrangerar JSM.
Arena Vänersborgs invigs i september med föreställningen Drömläge.

2010
Västra Tunhems prästgård säljs till privat ägare.
Snörik vinter med flera takras, bl.a butik, ekonomibyggnader, industrilokaler, Arenan. Flertal skolor stängda, och taksnöskottare försöker hålla skador borta.
Vänersborgs kommun köper Holmens industrifastighet i Vargön i syfte att bl.a. bygga ny hamn.
Folkrörelsearkivet byter namn till Föreningsarkivet och flyttar till nya Regionarkivet.
Huvudnässkolan upphör och övergår i gemensam organisation, Centrala skolenheten, för de äldre eleverna tillsammans med Tärnan och Torpaskolan och i gamla lasarettet inreds nya skollokaler, Vänerparken.
Första Bomässan anordnas i Arena Vänersborg.

2011
Äldreboendet Linden tillbyggt.
Vänersborgs kyrka invigs efter en omfattande renovering.
Vänersnäs kyrka renoveras.
Åttersruds bygdegårdsförening har utsetts till årets bygdegårdsförening.
Torpaskolan rivs och ersätts av ny byggnad.
Dalbobron stängs för reparation och ersätts med färjebro på gamla brons plats.
Karls grav, från Fridhemssätten till Brinkebergskulle, sluss töms i ca tre veckor för reparation. Psykiatrianläggning Brinkåsen startar i nya lokaler.
Orienterings-SM i Onsjöområdet.
Stationshuset från 1860 i Vargön rivs.
Coop Nära/Konsum i Vargön upphör, startat 1919.
Sundal Ryrs skola läggs ner.

2012
Vänersborg tilldelas utmärkelsen ”Årets jazzkommun” av Svensk Jazz.
Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen har tilldelats Psynk-priset 2011, för förtjänstfulla insatser kring barns och ungas psykiska hälsa i ”Modellområdesarbetet”.
En stor uppfräschning av Ursands Camping i ny regi.
SM för H-båtar arrangeras av Vänersborgs Segelsällskap.
Bankerna Swedbank och Nordea slutar med kontanthantering.
Kunskapsförbundet Väst, en gemensam gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning Vänersborg – Trollhättan inleds och verksamheten startar formellt nyår 2013.
Huvudnässkolans ”A-hus”, utmed Drottninggatan, rivs under hösten.
Kommunstyrelsen med sitt arbetsutskott ersätter pappershandlingar med digitala i sammanträden.
TTELA flyttar sin redaktion från Edsgatan till Drottninggatan 12.
Järnvägsförbindelse med dubbelspår mellan Öxnered och Göteborg invigs.
Ljuskronan i advents- och jultid under Dalbobron installerad.
Trafikrondellerna namnges.

2013
Apoteket flyttar från kvarteret Nässlan till kvarteret Näckrosen.
Bandy-VM arrangeras i Arenan. Arena Vänersborg utnämns till ”Årets Bandyarena 2012”.
Handelsbanken flyttar från Edsgatan 27 till Edsgatan 11 C.
Äldreboendet Björken tillbyggt.
Vänersborgs Musikskola firar 50 år under läsåret 2012/2013 med ett stort antal konserter/evenemang och hemvändarkonsert.
Vänersborgs kyrkas orgel renoveras och moderniseras.
I Brålanda öppnar Brålanda Biogas AB den första tankstationen. Biogasen är en produkt från Dalboslättens jordbruk.
Vid Ursands Camping har ullgrisar flyttat in i anläggningens minizoo. Skräcklestugan renoveras.
Cykelpumpen på gågatan invigd.
Sophantering med två soptunnor införs, brun för komposterbara och grön för brännbara sopor.
Väne Ryrs skola renoveras och öppnas efter några års stängning. Migrationsverket har slutit avtal med Restad Gård och ett tillfälligt boende för asylsökande för totalt närmare 600 platser.
Gamla banvallen mellan Öxnered och Trollhättan har byggts om till gång- och cykelväg.
Huvudnässkolans ”B-hus”, utmed Kungsgatan, rivs under hösten.

2014
Vattenrännan på Edsgatan invigs.
Bojortkajen namngiven och invigd.
Varnergruppens 54000 m2 stora Klädlager, ”Varners-borg” vid Trestad Center börjar uppföras, beräknas klart 2016.
Karlsrogårdens midsommarfirande firar 60 år.
Gång- och cykelvägen till Ursand invigs.
Begravningsplats för smådjur anläggs intill Holmängens koloniområde.
Permanent scen uppförs i Gågatekrysset, ersätter den provisoriska från sent 1990-tal.
Plantaget planeras om och förnyas.
Pilgrimsleden Vänersborg – Lödöse färdig, del av pilgrimsleden Santiago de Compostela – Trondheim.
Matvaruaffären Willys flyttar från Trestads Center till Vänersborg.
Ett symbolträd, en ask vid nya vattentornet naturminnesförklaras.

2015
15 nya träd planteras i plantaget och en lekplats med musiktema anläggs. 
3 nya ekonomibyggnader uppförs vid Katrinedals kyrkogård. Fastigheterna utmed dalsländska Vänerkusten ansluts till det utbyggda VA-systemet, byggtid 2012-2018.
Ostindiefararen Götheborg besöker Vänersborg.
Trafikrondell vid Korseberg byggs.
Cykelväg Vänersborg – Frändefors byggs ut med ytterligare en etapp. Stadens julgran fick sin placering i Plantaget i stället för som tidigare Torget. Granen blåste ner i stormen Helga.
Ljuskronor hängdes i Plantagets träd under advents- och jultid.

2016
Huvudnässkolans ”C-hus”, gymnastikbyggnaden utmed
Drottninggatan, rivs under vintern.
Nordea-banken upphör med sitt kontor i Vänersborg.
Cykelväg Nordkroken - Vargön byggs. IFO – Individ- och FamiljeOmsorgen flyttar från kommunhuset till Skatteverkets tidigare lokaler vid Residensgatan.
Visit Trollhättan Vänersborgs AB/Turistbyrån flyttar från Resecentrum vid järnvägsstation till Edsgatan vid torget.
Cykelväg Vänersborg – Frändefors byggs ut med ytterligare en etapp från
Frändefors och söderut.
Bondgårdsrondellen vid Östra vägen anlagd.
Århuskranen i hamnen rivs.
Sundal Ryrs skola från 1954 rivs.
Kommunhusets dåliga inomhusklimat leder till stora åtgärder. Personalgrupper tvingas flytta till andra lokaler spritt i staden.
Hängande ljus-paraplyer hängdes i Plantagets träd under advents- och jultid.
Befolkningsstatistiken från SCB visar att det vid årsskiftet bodde 38 995 personer i Vänersborg.

2017
Vid Vänersborgs Museum har en hiss ökat tillgängligheten.
Vänersborgs kommun/socialförvaltningen återtar ansvaret för bl.a. äldreomsorgen i Brålanda.
Missionskyrkan byter namn till Equmeniakyrkan.
Pusshållplatsen vid Plantaget invigd.

KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet
Sundsgatan 29
Vänersborg

Administratör arkivet
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se