Hoppa till innehåll

 

Hur Vänersborg fick sitt namn

I början av 1640-talet ville drottning Christinas förmyndarstyrelse flytta staden Brätte, belägen i den södra viken av sjön Vassbotten, till ett bättre ställe, den sk Huvudnäsudden. Regeringen ville förvandla Huvudnäs till ett starkt värn mot väster alltså mot Norge och Danmark.

1643 var de första husen på plats men vad skulle staden heta? Namnet var inte bestämt. Invånarna begärde att "Kungliga Majestät täcktes denne nye staden med sitt särdeles namn och märke beneficera". Skulle den heta Kristineborg - till drottningens ära - eller Vänersborg? Namnförslagen har tydligen lagts av huvudnäsborna själva liksom ett förslag till vapen.

Vapnet föreställde en sjö med en bojort (båttyp) - sinnebilden för den sjöfart som var källan till stadens välstånd.

Den 1 februari 1644 kom privilegiebrevet undertecknat av Christinas förmyndare. Där låter Christina staden - utan någon förklaring - kallas Wennersborgh. Dessutom beviljades det sigill som föreslagits.

Man får väl utgå från att namnet bygger på borgen (värnet) vid Vänern, alltså Vänersborg.

Ur Vänersborgs historia del I, Carl- Fredrik Corin 1944

KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet
Sundsgatan 29
Vänersborg

Administratör arkivet
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se