Hoppa till innehåll

 

Kommunens arkiv

Vänersborgs kommunarkiv finns dels i kommunhuset och dels i Regionarkivet, Niklasberg. I första hand förvaras material från kommunal verksamhet och kommunala företag.

Tryckfrihetsförordningen stadgar att alla medborgare har rätt att ta del av offentliga handlingar/uppgifter.

Kommunfullmäktige har även beslutat att kommunarkivet ska främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning.

Kommunarkivet förvarar handlingar från 1600-talet och framåt.

Om ni vill ta del av arkivet kontaktar du kommunens arkivarie.

KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet
Sundsgatan 29
Vänersborg

Administratör arkivet
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se