Hoppa till innehåll

 

Hur hittar man rätt i arkivet?

Hos kommunarkivet finns innehållsförteckningar för kommunens arkivmaterial.

Där finns också arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplaner för de olika nämnderna och enheterna.

Kopior av dessa finns i kommunens reception och på huvudbiblioteket i centralorten.

Varje nämnd har en utförlig arkivbeskrivning. Arkivredogörare för varje nämnd/enhet är behjälplig vid dagsaktuella frågor

KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet
Sundsgatan 29
Vänersborg

Administratör arkivet
Monica Larsson

Telefon:
0521-72 23 49

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se