Hoppa till innehåll

 

Hur det började

SLHD är ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokoll, samt att göra dessa tillgängliga via Internet.

Ingela Magnusson, AF i Vänersborg, var inbjuden till ett informationsmöte hos Lokalhistoria i Eldsberga, Hallands län.
De blev mycket väl mottagna och fick en mycket intressant bild av vad man gjort med gamla kommunstämmoprotokoll.

Väl hemma i Vänersborg började en lång process i att hitta former för att starta ett liknande arbete, som skulle innebära arbetstillfällen med många intressanta arbetsuppgifter och dessutom skulle vi kunna göra våra arkiv tillgängliga för allmänheten.

I januari 2002 träffades företrädare för Vänersborgs kommun och Arbetsförmedlingen tillsammans med Håkan L Kolsmyr, länsprojektledaren i Halland. Resultatet av detta möte blev en fortsatt kontakt med Komvux och en projektansökan gjordes till Växtkraft Mål 3, Svenska ESF-rådet. Ansökan beviljades och arbetssökande inbjöds till informationsträff i augusti.

Alla som var intresserade av att få börja i projektet fick göra en skriftlig "intresseanmälan". Urvalet gjordes med utgångspunkten funktionshinder,
ålder, intresse och 13 personer erbjöds plats.

Den 26 augusti 2002 startade projektet (ett samverkansprojekt mellan Vänersborgs kommun, Arbetsförmedlingen, Växtkraft Mål 3 - Svenska ESF-rådet och SLHD) en 10 månaders utbildning varvad med arbete att digitalisera protokoll från Vänersborgs kommun.

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Telefon:
0521-72 23 49

E-post:
arkiv@vanersborg.se

Besöksadress:
Kansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg