Hoppa till innehåll

 

Svensk Lokalhistorisk Databas

Bakgrund och syfte

Databasens idé är att göra framför allt kommunarkivens rika källmaterial, d. v. s material som beskriver det lokala självbestämmandets utveckling, tillgängligt för historisk forskning och allmänheten. Detta görs genom att samtliga kommunal- och sockenstämmoprotokoll, stadsfullmäktige- och kommunalfullmäktigeprotokoll m. fl. skrivs av ordagrant, tecken för tecken. Kommunalstämmo-, stadsfullmäktige-, kommunalfullmäktigeprotokollen m. fl. omfattar åren 1863-1951, från kommunreformen tills dess att den första kommunsammanslagningen genomfördes i landet. Sockenstämmoprotokollen finns från början av 1700-talet fram till 1862. Det finns dock även enstaka protokoll från mitten av 1600-talet. I en första fas omfattar digitaliseringen Hallands län, och i förlängningen hela riket.

Projektet inleddes i april 1997 med att fem personer från varje halländsk kommun togs ut för att delta i en komprimerad utbildning i bl. a. arkiv- och datakunskap, alltså sammantaget 30 personer. Dessa personer utgör nu ledningsgrupp för arbetsenheterna i varje kommun. Varje grupp utsåg inom sig; gruppchef, data-, material- och handskriftsansvarig. Under augusti månad 1997 så började det första anvisade arbetet med att excerpera och skriva av, i första hand, kommunalstämmoprotokollen från "sin" kommun. Sedan starten har projektet sysselsatt över 350 personer. Produktionsenheterna är belägna i Kungsbacka, Varberg (Limabacka), Varbergs stad, Hylte (Hyltebruk), Halmstad (Eldsberga), Laholm samt Oskarshamn i Kalmar län. Det finns plats för ca 120 samtidigt anvisade i Hallands län. Enheten i Oskarshamn har plats för ca 15 personer. Under 2002 startades två ytterligare enheter - Jönköping i Jönköpings län samt Vänersborg i Västra Götalands län. I mars 2003 startar dessutom en enhet i Eskilstuna (Södermanlands län). Dessutom återuppstår projektet i Falkenberg (Hallands län). Den 6 april 1999 öppnade dessutom en ny enhet i Kungsbacka, Digital Historia, som ska arbeta med att levandegöra vår historia med utgångspunkt från bl. a. de protokoll som SLHD producerar.

Enheten ger plats för ca 10 unga funktionshindrade samt två projektledare. Den sista februari 2000 avslutade de sin 41 veckors utbildning inom multimedia, historia, arkivkunskap, marknadsföring m. m. Enheten ska producera bl. a. lokala läromedel för grund- och gymnasieskolan, att distribueras både via CD-ROM och Internet. I november 2002 startade utbildningen för ännu en grupp i Halmstad enligt samma koncept som ovan. Utbildningen för gruppen i Halmstad kommer att pågå under hela 2003.

Vision för framtiden

Sedan oktober 1998 finns databasen tillgänglig för allmänheten via vår hemsida på adressen www.lokalhistoria.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I dagsläget omfattar databasen ca 78 000 protokoll men endast som avskrifter. En första del i utvecklingen av webbplatsen är att också, vid sidan av avskrifterna, kunna ge besökarna möjlighet att se en digital (skannad) bild av originaldokumentet.

Målet för hela projektet är att samtliga socken- och kommunalstämmo-, stadsfullmäktige-, etc protokoll för perioden ca 1650 - 1951 ska finnas sökbara i databasen. När arbetet är klart har hela Sveriges (hela världens!) befolkning tillgång till det svenska samhällets (lokal)historiska utveckling under 350 år!

Håkan L. Kohlsmyr

  

Håkan L Kohlsmyr
Projektledare

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Telefon:
0521-72 23 49

E-post:
arkiv@vanersborg.se

Besöksadress:
Kansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg