Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Afledande af vatten

Anläggande af afloppsdiken och underjordiska trummor.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 10 Januari 1865.

2:o Enligt verif pag 529 & 537 äro till Herrar Stiberg och Danielsson utbetalde 75 Riksdaler till den förre och 20 Riksdaler till den senare för afvägningar i och för anläggande af afloppsdiken och underjordiska trummor för afledande af vatten från qvarteret Liljan.
Enligt revisorernas åsigt hade det varit Herr Stibergs skyldighet att, om han dertill egen skicklighet, göra ifrågavarande afvägningar utan ersättning, hälst då han ändock skulle leda arbetet och dervid närvara; för hvilken åsigt äfven hemtas stöd af den omständighet att staden inköpt ett dyrt afvägningsinstrument, hvilket icke erfordrats om ifrågakommande afvägningar skola verkställas mot särskild betalning. Är nu dertill för-
hållandet, såsom revisorerne hört uppgivas, att herr Stibergs afvägningar lära varit mindre tillförlitliga och att sådant föranledt Herr Danielssons
tillkallande, så synes ännu besynnerligare dels att sådane arbeten uppdragas åt Herr Stiberg och dels att han för dem så högt betalas. Någon karta öfver Herr Stibergs afvägningar lärer icke eller finnas.

Kommentar: 1 Riksdaler är idag lika med c:a 50 kr.

(Nr 38. 27 januari 1865.)

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Telefon:
0521-72 23 49

E-post:
arkiv@vanersborg.se

Besöksadress:
Kansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg