Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Apotekare Phylsons klagan.

Apotekare Phylsons  klagar över helgmålsringningen i Vänersborgs kyrka.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 20 Januari 1863.

§ 7.
På framstäld fråga huruvida något vidare wore att andraga, anhöll Herr Apothekare Pyhlson om ordet och framstälde om ej någon åtgärd kunde af fullmäktige widtagas för afskaffande af ett missbruk, som på sednare tider fått inrota sig, nemligen den såkallade helgamålsringningen. Egentligen en qvarlefva från Katolska tiden, hade den på honom obekant sätt nu åter upplifvats, till föga fromma för församlingen och till föga andakt, då helgamålsringningen wanligen inträffar på en tid, då allmän rörelse och trafik eger rum, då öppen krogrörelse bedrifves, då det buller, som är förenligt med rörelsen under en torgdag, blandar sitt missljud med kallelsen från templet.
Han befarade dessutom att klockor och tornställning genom detta förfarande, utan något slags ändamål, skadades, och anhöll att, i händelse denna fråga af Fullmäktige ej kunde upptagas, af Ordföranden få upplyst hvart han i sådant hänseende hade att wända sig.
Sedan flere af Fullmäktige yttrat sig för afskaffande af detta bruk, meddelade Ordföranden att nämnde ärende ej hörde till Fullmäktiges behandling, utan egde de med detta bruk missnöjde att hänwända sig till PastorsEmbetet, för erhållande af kyrkostämma utlyst rörande detta ärende; och skulle denna fråga, på Apothekare Pyhlsons nu framstälda begäran, få i dagens protokoll inflyta.

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg