Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Böter för Stadsfullmäktige.

Fullmäktiges ledamöter måste böta för utebliven närvaro.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 2 Juli 1863.

§ 4.
Då Ledamoten Kopparslagaren C Ryrberg utan anmäldt förfall varit borta från Fullmäktiges Sammanträde den 22 sistlidne Juni, förklarade Herrar Fullmäktige honom skyldig att, enligt gällande Förordning, derför till stadens kassa böta 2 Riksdaler Riksmynt.
Deremot förklarade Herrar Fullmäktige sig gilla och godkänna de för uteblifvande från detta sammanträde anmälde förfall.

(Kommentar: 1 Riksdaler motsvarar idag c:a 50,-.)

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg