Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Hamn- och Kajafgifter

Stadsfullmäktige begär yttrande om Hamn- och Kajafgifter.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 19 October 1863.

§ 5
Sedan, enligt hvad inhemtas under § 12 i protokollet för den 16 sistlidne September, Stadsfullmäktige infordrat Drätselkammarens yttrande i anledning af wäckt fråga om befrielse från hamn- och kajafgifter för en tillämnad ångbåt, afsedd att underlätta trafiken mellan staden och hamnarne vid sjön Wenerns södra stränder, så hade under den 5 dennes från Drätselkammaren i berörde hänseende inkommit följande skrifvelse:

Till Herrar etc. - se bil no 2.
Då, vid öppnad discession i detta ärende, åtskillige bland herrar Fullmäktige tillkännagåfvo sig hafva erhållit upplysning derom, att flere egare af de hamnar vid Wenern, der tillämnade ångfartyget skulle komma att inlöpa, hade för avsigt att taxera fartyget för hamn- eller kajafgifter, förklarade herrar Fullmäktige sig vilja, innan att öfver den gjorda framställningen besluta, från Direktionen för ifrågavarande byggnadsföre-
tag begära närmare upplysningar i berörde hänseende, hvadan skifvelse med protokolls-utdrag i ämnet skulle till Direktionen aflåtas.

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg