Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Ljusa färger på hus

Byggnadsordning angående ljusa färger på hus i Wenersborg.

Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll 29 September 1864.

§ 3.
Då enligt Wenersborgs Tidning det nya förslaget till Byggnadsordning för Wenersborgs Stad innehåller en önskan att alla hus måtte målas med ljusare färger, beslöt Nämnden att erinra StadsFullmäktige att, då ljusa färger återkasta nästan alla solstrålar men de mörka deremot supa dem uti sig och således, när tvenne hus, såsom på de trenne gatorna, stå midt emot hvarandra, blir reflexion af solstrålarne från de ljusare färgerna så stark att den skadar ögonen, hvarföre Nämnden önskade göra StadsFullmäktige upmärksamma på att de ljusare färgerna borde endast tillåtas på hus, som ligga vid mera öppna platser.

(Nr 32. 14 oktober 1864.)

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg