Hoppa till innehåll

Publicerad 2008-02-14

Vandrande gesäller.

Fattigvårdstyrelsen hjälper vandrande gesäller med mat och husrum.

Utdrag af protokollet, fördt vid Fattigvårdsstyrelsens sammanträde den 26 Febr 1863.

§ 4. Herr Kyrkoherde Warholm begärde, att någon åtgärd måtte vidtagas
till förekommande af det stora obehag, hvarmed presterskapet och troligen äfven andra stadens innevånare drabbas till följd deraf att fattigvården icke utdelar polletter till mat och husrum åt kringvandrande gesäller. Som detta icke är en fattigvårdsfråga, enär fattigvårdsstyrelsen har att vårda sig endast om stadens fattiga, utan en fråga om ordnings uppehållande, kunde fattigvårdsstyrelsen icke taga annan befattning dermed än öfverlämna protokolls utdrag till Herrar Stadsfullmäktige. Härvid ville styrelsen hafva uttryckt, att den för sin del ansåg lämpligt, att kringvandrande gesäller erhålla nattherberge, men att deras bettlande hittills icke förekommits derigenom att de efter fattigvårdens anvisning erhållit mat.

Rätteligen utdraget styrker
A. P. Holmström.

KONTAKT

Lokalhistoria - SLHD

Kontaktperson:
Helena Wiman-Feldth

Telefon:
0521-72 23 53

E-post:
helena.falt@vanersborg.se

Besöksadress:
Kommunkansliet
Sundsgatan 29
Vänersborg