Hoppa till innehåll

 

Forska i arkivet?

Handlingar i kommunarkivet speglar den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige sedan 1863.

Först och främst finns uppgifter om kommunens beslut i protokoll och handlingar, t ex:

  • Hur stor var budgeten på 1870-talet?
  • Hur fungerade det sociala skyddsnätet?
  • När övergick skolan från kyrkan till stat och kommun?
  • Var låg de gamla byskolorna?
  • Vilka nämnder och styrelser fanns, och vad beslöt de?
  • Vilka var förtroendevalda?

Här är några exempel på vad elever på gymnasiet har tagit reda på genom att använda vårt arkiv:

KONTAKT

Besöksadress:
Kommunarkivet

Sundsgatan 29
Vänersborg

Telefon:
0521-72 23 90

E-post myndigheten:
arkiv@vanersborg.se