Hoppa till innehåll

 

Stöd, bidrag och stipendier

För att en förening skall få bidrag från Vänersborgs kommun, måste föreningen uppfylla de krav som gäller för respektive nämnd. Varje nämnd beviljar bidrag i enlighet med sina bidragskriterier.

Kultur- och fritidsföreningar

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut bidrag för att stödja den kultur- och verksamhet som de lokala föreningarna bedriver för sina medlemmar. Klicka här för att läsa mer om bidragsformerna.

Sociala föreningar

Socialnämnden delar årligen ut ekonomiskt stöd till sociala föreningar som är verksamma i Vänersborgs kommun. Klicka här för att läsa mer om bidragsformen och ta del av ansökningsblankett.

Stipendier, priser och fonder

Vänersborgs kommun förvaltar 20 donationsstiftelser, vars avkastning ska användas till stipendier, premier och bidrag enligt bestämmelser (statuter) för varje stiftelse. Utöver dessa delas det även ut idrottsledarstipendium, pedagogiskt pris, kulturstipendium och kulturpris. Klicka här för att läsa mer om stipendierna, priserna och fonderna.

Studieförbund

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ekonomiskt stöd till studieförbund verksamma i Vänersborgs kommun. Klicka här för att läsa mer om stöd till studieförbund.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se