Hoppa till innehåll

 

Kultur- och fritidsföreningar

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut bidrag för att stödja den kultur- och verksamhet som de lokala föreningarna bedriver för sina medlemmar. Det finns ett antal olika typer av bidragsformer att ansöka om beroende på verksamhet, arrangemang, projekt eller liknande. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om respektive bidrag och hur ni ansöker.

Startbidrag

När en ny förening bildas har denna möjlighet att söka startbidrag vars särskilda uppgift är att främja start av nya föreningar. Bidraget kan endast sökas en gång och då under föreningens första verksamhetsår.

Ansökningsperiod

Bidraget kan sökas löpande under året.

Mer information

Klicka här för att läsa mer om bidraget och hur ni ansöker.

Grundbidrag

Grundbidragets särskilda uppgift är att stötta föreningarna med en ekonomisk plattform som är lika för alla föreningar samt bidra till att skapa stabila grundförutsättningar för medlemmarna och de ideella ledarna att driva och utveckla ideella föreningar. Ansökan görs innevarande år.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är 30 april.

Mer information

Klicka här för att läsa mer om bidraget och hur ni ansöker.

Riktat verksamhetsbidrag

Syftet med det riktade verksamhetsbidraget är att bidra till att alla invånare ges likvärdiga möjligheter att ta del av arrangemang och/eller delta i föreningslivet. Bidrag kan sökas för löpande verksamhet, men också för riktade insatser. Ansökan om bidrag görs inför kommande år.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är 30 september.

Mer information

Klicka här för att läsa mer om bidraget och hur ni ansöker.

Kommunalt aktivitetsstöd

Det kommunala aktivitetsstödets särskilda uppgift är att främja aktivitet. Ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet har rätt att erhålla bidrag i enlighet med vad som anges i kriterierna. Därutöver har föreningar som tillhör ett idrottsförbund som har ett av Riksidrottsstyrelsen godkänt samarbetsavtal med specialidrottsförbund samma rättighet.

Ansökningsperiod

För sammankomster genomförda under våren (1/1-30/6) är sista ansökningsdag 25 augusti och för sammankomster genomförda under hösten (1/7-31/12) är sista ansökningsdag 25 februari.

Mer information

Klicka här för att läsa mer om bidraget och hur ni ansöker.

Anläggningsbidrag

Syftet med bidraget är att så långt som möjligt garantera god tillgång på ändamålsenliga lokaler och anläggningar inom Vänersborgs kommun.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är 30 september för att ansökan sedan ska kunna hanteras parallellt med kommunens budgetarbete.

Mer information

Klicka här för att läsa mer om bidraget och hur ni ansöker.

Bidrag till spontanidrottsplats, motionsspår

Syftet är att stötta föreningar som erbjuder kommunens invånare tillgång till motionsspår i form av löpar- och skidspår. Spåret ska ha en längd om minst 3 km och anläggningen ska vara öppen för alla, avgiftsfri samt vara väl uppskyltad och ha ordnad parkering.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är 30 september.

Mer information

Klicka här för att läsa mer om bidraget och hur ni ansöker.

Enstaka offentligt arrangemang

Bidragets syfte är att stimulera till nytänkande och stärka föreningens arbete under pågående verksamhetsår. Arrangemanget ska genomföras tillsammans med minst en annan aktör, t ex annan förening samt äga rum inom Vänersborgs kommuns geografiska gränser.

Ansökningsperiod

Bidraget kan sökas löpande under året, dock senast två månader före genomförandet.

Mer information

Klicka här för att läsa mer om bidraget och hur ni ansöker.

KONTAKT

Idrottsföreningar

Assistent Arena Fritid
Ingalill Willman

Telefon:
0521-72 20 27

E-post: ingalill.willman@vanersborg.se

Övriga föreningar

Utvecklingsledare
Marie-Louise Olers

Telefon:
0521-72 24 30

E-post:
marie-louise.olers@vanersborg.se