Hoppa till innehåll

 

Anläggningsbidrag

Syftet är att så långt som möjligt garantera god tillgång på ändamålsenliga lokaler och anläggningar inom Vänersborgs kommun. För att förening som själv äger sin anläggning, efter ansökan ska kunna få anläggningsbidrag gäller att föreningen eller annan form av organisation som kan bedriva verksamhet, är verksam i Vänersborgs kommun och att verksamheten bedöms vara en kommunal angelägenhet. Utöver beslutat anläggningsbidrag utbetalas inte bidrag för olika insatser i föreningarnas anläggningsbestånd. 

Ansökan om bidrag görs via formuläret nedan senast 30 september inför nästkommande år. Ansökan hanteras sedan parallellt med kommunens budgetarbete. OBS: Endast digitala ansökningar handläggs.

Ansökan

Ansökan avser: * (obligatorisk)
Ansökan avser:

Uppgifter om föreningen


Det bankkonto, bank- eller plusgiro som anges för utbetalning ska vara kopplat till föreningens organisationsnummer.
Godkänd för F-skatt * (obligatorisk)
Godkänd för F-skatt


Information om anläggningen

KontaktpersonKONTAKT

Postadress:
Enheten för Idrottsanläggningar
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Arena Vänersborg
Brättevägen 15

Telefon: 0521-72 10 00

E-post:
fritid@vanersborg.se