Hoppa till innehåll

 

Bidrag till spontanidrottsplats - motionsspår

Syftet är att stötta föreningar som erbjuder kommunens invånare tillgång till motionsspår, leder och banor. Spåret ska ha en längd om minst 3 km och anläggningen ska vara öppen för alla samt vara väl uppskyltad och ha ordnad parkering. Det ska också finnas ett konstaterat behov av anläggningen vilket prövas av förvaltningen.

Ansökan om bidrag görs via formuläret nedan senast den 30 november inför nästkommande år. OBS: Endast digitala ansökningar handläggs. Förlängt!

Ansökan

Uppgifter om föreningen


Det bankkonto, bank- eller plusgiro som anges för utbetalning ska vara kopplat till föreningens organisationsnummer.
Godkänd för F-skatt * (obligatorisk)
Godkänd för F-skatt


Ansökan gäller * (obligatorisk)
Ansökan gäller

Anläggningen är öppen för alla * (obligatorisk)
Anläggningen är öppen för alla


Anläggningen är väl uppskyltad och har ordnad parkering * (obligatorisk)
Anläggningen är väl uppskyltad och har ordnad parkering


Är spåret (eller motsvarande) belyst och utrustat med timerinställd belysning? * (obligatorisk)
Är spåret (eller motsvarande) belyst och utrustat med timerinställd belysning?KontaktpersonKONTAKT

Postadress:
Enheten för Idrottsanläggningar
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Arena Vänersborg
Brättevägen 15

Telefon: 0521-72 10 00

E-post:
fritid@vanersborg.se

Vaktmästare

Telefon: 0521- 72 25 32