Hoppa till innehåll

 

Grundbidrag

Grundbidragets särskilda uppgift är att stötta föreningarna med en ekonomisk plattform som är lika för alla föreningar samt bidra till att skapa stabila grundförutsättningar för medlemmarna och de ideella ledarna att driva och utveckla ideella föreningar. Grundbidraget kan sökas av alla föreningar som är hemmahörande i Vänersborgs kommun och föreningen ska bedriva en kontinuerlig och utåtriktad verksamhet i Vänersborgs kommun. För bygdegårdsföreningar avser grundbidraget bidrag för den offentliga verksamheten på platsen.

Ansökan om bidrag för innevarande år görs via formuläret nedan senast 30 april. Till ansökan skall justerat årsmötesprotokoll inklusive ekonomisk redovisning samt verksamhetsberättelse från föregående år bifogas. OBS: Endast digitala ansökningar handläggs.

KONTAKT

Idrottsföreningar

Assistent Arena Fritid
Ingalill Willman

Telefon:
0521-72 20 27

E-post: ingalill.willman@vanersborg.se

Övriga föreningar

Utvecklingsledare
Marie-Louise Olers

Telefon:
0521-72 24 30

E-post:
marie-louise.olers@vanersborg.se