Hoppa till innehåll

Grundbidrag

Grundbidragets särskilda uppgift är att stötta föreningarna med en ekonomisk plattform som är lika för alla föreningar samt bidra till att skapa stabila grundförutsättningar för medlemmarna och de ideella ledarna att driva och utveckla ideella föreningar. Grundbidraget kan sökas av alla föreningar som är hemmahörande i Vänersborgs kommun och föreningen ska bedriva en kontinuerlig och utåtriktad verksamhet i Vänersborgs kommun. För bygdegårdsföreningar avser grundbidraget bidrag för den offentliga verksamheten på platsen.

Ansökan om bidrag för innevarande år görs via formuläret nedan senast 30 april. Till ansökan skall justerat årsmötesprotokoll inklusive ekonomisk redovisning samt verksamhetsberättelse från föregående år bifogas.
Välj en annan webbläsare än Google Chrome som kan krångla vid filuppladdning.

Ansökan

Ansökan avser: * (obligatorisk)
Ansökan avser:

Uppgifter om föreningen

Det bankkonto, bank- eller plusgiro som anges för utbetalning ska vara kopplat till föreningens organisationsnummer.
Godkänd för F-skatt * (obligatorisk)
Godkänd för F-skatt
Bifoga justerat årsmötesprotokoll 2020 och ekonomisk redovisning genom att klicka nedan.

Bifoga verksamhetsberättelse från föregående år genom att klicka nedan.
KontaktpersonÖvriga uppgifter om föreningen
Svaren på nedanstående frågor påverkar inte bedömningen av huruvida en förening är berättigad till bidrag eller ej utan används som en del i uppföljningen av hur föreningslivet i Vänersborgs kommun ser ut. Uppgifterna kommer användas som underlag inför kommande insatser för att uppnå de mål och förväntade resultat som Kultur- och fritidsnämnden antagit.
Fördelning antal medlemmar
*Som aktiv ledare räknas person som aktivt deltar i föreningens verksamhet vid mer än enstaka tillfällen.
Vi har en drogpolicy * (obligatorisk)
Vi har en drogpolicyOm nej, planerar ni att ta fram en drogpolicy under innevarande år?
Om nej, planerar ni att ta fram en drogpolicy under innevarande år?


Vi arbetar efter en dokumenterad säkerhetspolicy * (obligatorisk)
Vi arbetar efter en dokumenterad säkerhetspolicyOm nej, planerar ni att ta fram en säkerhetspolicy under innevarande år?
Om nej, planerar ni att ta fram en säkerhetspolicy under innevarande år?


Vi har under året gjort aktiva insatser för våra barn och ungdomars hälsa * (obligatorisk)
Vi har under året gjort aktiva insatser för våra barn och ungdomars hälsaVi har under året gjort aktiva insatser för att få en jämnare könsfördelning i föreningens barn- och ungdomsverksamhet * (obligatorisk)
Vi har under året gjort aktiva insatser för att få en jämnare könsfördelning i föreningens barn- och ungdomsverksamhet
Vi har under året gjort aktiva insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar * (obligatorisk)
Vi har under året gjort aktiva insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättningarVi har under året gjort aktiva insatser för barn och ungdomar med föräldrar som har kognitiva svårigheter * (obligatorisk)
Vi har under året gjort aktiva insatser för barn och ungdomar med föräldrar som har kognitiva svårigheterVi har under året gjort aktiva insatser för att Vänersborg ska vara ett hållbart samhälle * (obligatorisk)
Vi har under året gjort aktiva insatser för att Vänersborg ska vara ett hållbart samhälleKONTAKT

Idrottsföreningar

Assistent Arena Fritid
Ingalill Willman

Telefon:
0521-72 20 27

E-post: ingalill.willman@vanersborg.se

Övriga föreningar

Utvecklingsledare
Marie-Louise Olers

Telefon:
0521-72 24 30

E-post:
marie-louise.olers@vanersborg.se