Hoppa till innehåll

 

Kommunalt aktivitetsstöd

Det kommunala aktivitetsstödets särskilda uppgift är att främja aktivitet. Ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet har rätt att erhålla bidrag i enlighet med vad som anges i kriterierna. Därutöver har föreningar som tillhör ett idrottsförbund som har ett av Riksidrottsstyrelsen godkänt samarbetsavtal med specialidrottsförbund samma rättighet. Minst 10 av föreningens aktiva medlemmar ska vara 7-25 år, de ska vara bosatta i Vänersborgs kommun och de ska ha betalat föreningens årsavgift.

En bidragsberättigad sammankomst ska:

  • Bestå av minst 3 deltagare i åldern 7-25 år.
  • Vara ledarledd och pågå i minst 60 minuter.
  • Vara beslutad och planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.
  • Genomföras av den lokala föreningen.

Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara medräknas vid en av sammankomsterna. Föreningen ska föra närvarokort vid varje sammankomst. Gruppledaren eller biträdande gruppledaren ska vara närvarande under sammankomsten. Ur bidragssynpunkt får samma person inte vara ledare för flera grupper under samma timma. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga. I de fall ledaren är i bidragsberättigad ålder får denne också räknas som deltagare. Förening som ansökt och beviljats riktat verksamhetsbidrag kan inte ansöka om aktivitetsstöd för samma verksamhet. Ytterligare detaljer om det kommunala aktivitetsstödet finns att läsa i bidragskriterierna.

Ansökan om bidrag görs via formuläret nedan och kan sökas två gånger per år. För sammankomster genomförda under våren (1/1-30/6) är sista ansökningsdag 25 augusti och för sammankomster genomförda under hösten (1/7-31/12) är sista ansökningsdag 25 februari.

OBS: Endast digitala ansökningar handläggs.
Välj en annan webbläsare än Google Chrome som kan krångla vid filuppladdning.

Ansökan

Ansökan avser: * (obligatorisk)
Ansökan avser:

Uppgifter om föreningen


Det bankkonto, bank- eller plusgiro som anges för utbetalning ska vara kopplat till föreningens organisationsnummer.
Godkänd för F-skatt * (obligatorisk)
Godkänd för F-skatt


Sammankomster
En sammankomst ska vara ledarledd i minst 60 minuter, bestå av minst tre deltagare, max 30 flickor/pojkar mellan 7-25 år och som ska vara bosatta i Vänersborgs kommun. Om ni har fler närvarokortsnummer än vad det finns rader i formuläret, slå ihop antalet närvarokort/sammankomster alternativt bifoga dem som en separat fil lite längre ner i detta formulär.
KontaktpersonKONTAKT

Postadress:
Enheten för Idrottsanläggningar
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Arena Vänersborg
Brättevägen 15

Telefon: 0521-72 10 00

E-post:
fritid@vanersborg.se

MER information

Det statliga lokala aktivetsstödet till idrottsföreningar administreras av Västergötlands Idrottsförbund. Klicka här för att läsa mer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.