Hoppa till innehåll

Mångfalds- och integrationsinitiativ

Bidrag till mångfalds- och integrationsinitiativ syftar till att stärka mångfalds- och integrationsarbetet i Vänersborgs kommun. Bidrag beviljas till främst till småskaliga initiativ med huvudfokus att stärka mångfald och integration i Vänersborgs kommun. För att initiativen ska bli beviljade bidrag ska dessa arrangeras inom Vänersborgs kommuns gränser. Projektet och arrangemangen ska bygga på en ideell bas och inte vara vinstdrivande. Bidraget riktar sig främst för materialkostnader som uppkommer i samband med initiativet. Arrangemang ska vara öppna för allmänheten. En rimlig egen- och intäktsfinansiering bör eftersträvas och medfinansiering från andra aktörer bör sökas i största möjliga utsträckning. I annonser, affischer, digitala kanaler, tryckt material eller liknande ska det anges att Vänersborgs kommun är medarrangör. Att Vänersborgs kommun presenteras är föreningens ansvar.

Förening som beviljats bidrag för mångfalds- och integrationsinitiativ ska senast en månad efter genomfört projekt till Kultur- och fritidsförvaltningen redovisa utfallet för projektets budget, specificera hur det beviljade bidraget har använts, om ni nått de tänkta målgrupperna, samt ange hur många som besökte arrangemanget. Länk till redovisninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om bidrag görs via formuläret nedan och kan sökas löpande under året, dock senast två månader före genomförandet.

Ansökan

Ansökan avser * (obligatorisk)
Ansökan avser

Uppgifter om föreningen


Det bankkonto, bank- eller plusgiro som anges för utbetalning ska vara kopplat till föreningens organisationsnummer.
Godkänd för F-skatt * (obligatorisk)
Godkänd för F-skatt


Uppgifter om initiativet


När ska initiativet genomföras?

Projekt, konsert, föreläsning, utställning etc.

Arrangemangets totala budget


KontaktpersonKONTAKT

Utvecklingsledare
Marie-Louise Olers

Telefon:
0521-72 24 30

E-post:
marie-louise.olers@vanersborg.se