Hoppa till innehåll

Riktat verksamhetsbidrag

Syftet med det riktade verksamhetsbidraget är att bidra till att alla invånare ges likvärdiga möjligheter att ta del av arrangemang och/eller delta i föreningslivet. Bidrag kan sökas för löpande verksamhet, men också för riktade insatser. Det kan till exempel handla om insatser för att locka nya grupper eller insatser med syfte att skillnaden mellan andelen deltagande flickor och pojkar inom idrotten ska minska. Det kan också handla om att skapa nya mötesplatser för invånarna inom ramen för föreningslivets arbete. Grundförutsättningen är att verksamheten/insatsen ska bidra till att uppnå de förväntade resultat som Kultur- och fritidsnämnden antagit i Mål- och resursplan. Förening som ansökt om kommunalt aktivitetsstöd kan inte ansöka om riktat verksamhetsbidrag för de sammankomster man redan sökt bidrag om.

Ansökan om bidrag inför nästkommande år görs via formuläret nedan senast 30 september. Till ansökan skall justerat årsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelse från föregående år bifogas.
Välj en annan webbläsare än Google Chrome som kan krångla vid filuppladdning.

Ansökan

Ansökan avser: * (obligatorisk)
Ansökan avser:

Uppgifter om föreningen

Det bankkonto, bank- eller plusgiro som anges för utbetalning ska vara kopplat till föreningens organisationsnummer.
Godkänd för F-skatt * (obligatorisk)
Godkänd för F-skattBifoga justerat årsmötesprotokoll genom att klicka nedan.

Bifoga verksamhetsberättelse från föregående år genom att klicka nedan.
Information om projektet/verksamheten
KontaktpersonPDF-blankett

Om du har problem med formuläret ovan kan du istället välja att fylla i ansökan på blanketten nedan. Glöm inte att bifoga årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse när du skickar ansökan.

Blankett - Ansökan om riktat verksamhetsbidrag (, 197 kB)

KONTAKT

Utvecklingsledare
Marie-Louise Olers

Telefon:
0521-72 24 30

E-post:
marie-louise.olers@vanersborg.se