Riktat verksamhetsbidrag

Ordinarie bidragsförfarande

Syftet med det riktade verksamhetsbidraget är att bidra till att alla invånare ges likvärdiga möjligheter att ta del av arrangemang och/eller delta i föreningslivet. Bidrag kan sökas för löpande verksamhet, men också för riktade insatser. Ansökan om bidrag görs inför kommande år.

Ansökningsperiod

Sista ansökningsdag är 30 september.

Mer information

Nu är ansökningstiden passerad.