Hoppa till innehåll

Startbidrag

När en ny förening bildas har denna möjlighet att söka startbidrag vars särskilda uppgift är att främja start av nya föreningar. Startbidraget kan sökas av alla föreningar som är hemmahörande i Vänersborgs kommun och en ny förening ska ha som mål att bedriva utåtriktad verksamhet i Vänersborgs kommun. Bidraget kan endast sökas en gång och då under föreningens första verksamhetsår. Från och med verksamhetsår två har föreningen istället möjlighet att ansöka om grundbidrag.

Ansökan om bidrag görs via formuläret nedan och kan sökas när som helst under året. Till ansökan skall justerat årsmötesprotokoll bifogas.
Välj en annan webbläsare än Google Chrome som kan krångla vid filuppladdning.

Ansökan

Ansökan avser: * (obligatorisk)
Ansökan avser:

Uppgifter om föreningen

Det bankkonto, bank- eller plusgiro som anges för utbetalning ska vara kopplat till föreningens organisationsnummer.
Godkänd för F-skatt * (obligatorisk)
Godkänd för F-skatt
Bifoga justerat årsmötesprotokoll genom att klicka nedan.

KontaktpersonKONTAKT

Idrottsföreningar

Assistent Arena Fritid
Ingalill Willman

Telefon:
0521-72 20 27

E-post: ingalill.willman@vanersborg.se

Övriga föreningar

Utvecklingsledare
Marie-Louise Olers

Telefon:
0521-72 24 30

E-post:
marie-louise.olers@vanersborg.se