Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Stipendier och fonder

Stipendier och bidrag finns att söka

Vänersborgs kommun förvaltar 19 donationsstiftelser, vars avkastning ska användas till stipendier, premier och bidrag enligt bestämmelser (statuter) för varje stiftelse.

Enligt senaste bokslut var stiftelsernas kapital drygt 23 miljoner kronor.

Efter att förvaltningskostnader och eventuell skatt betalats ska en del av avkastningen avsättas till kapitalet innan utdelning kan ske. Avkastningen och därmed vad som är utdelningsbart kan variera från år till år.

Ellen och Knut Petrés stiftelse - sista ansökningsdag 30 september
Bidrag till behövande barn, kvinnor och pauvres honteux

E-tjänst för ansökan Petrés stiftelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dr och fru Karl Graméns donationsstiftelse - sista ansökningsdag 30 april.
Bidrag till åldringar, föräldralösa barn, ensamstående mödrar, långvarigt sjuka, barn med läs- och skrivsvårigheter och grupper med alkoholskadade personer.

E-tjänst för ansökan Graméns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vänersborgs Skollovskoloni
Verka för sommarrekreation åt i främsta rummet barn från Vänersborg

E-tjänst för ansökan om bidrag från stiftelsen Vänersborgs Skollovskoloni Länk till annan webbplats.

Kulturpris och stipendium

Stipendier för vidare utbildning

Besparingsstiftelsen
Kommunstyrelsen förvaltar och beslutar om utdelning av bidrag från Besparingsstiftelsen. Stiftelsen har som ändamål att stödja ”allmännyttiga företag och inrättningar".

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se