Hoppa till innehåll

 

Registreringslotteri

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för. Kultur- och fritidsförvaltningen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotteriregistreringar inom Vänersborgs kommun.

Registreringslotteri beviljas ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Organisationen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

En förening som registreras får då arrangera flera lotterier med en total omsättning för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Organisationer som har högre omsättning ska vända sig till Spelinspektionen.

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde och värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp.

Ansökan och redovisning
Föreningen utser en lotteriföreståndare samt en utomstående kontrollant. Kopia av föreningens stadgar, senaste verksamhetsberättelsen samt årsmötesprotokoll ska bifogas till ansökan om registrering av lotteri. Avgiften för registrering är 500 kronor och varar i fem år.

Ansökningsblankett för registrering av lotteri samt redovisningsblanketter finns i höger kolumn.

Blanketterna skickas till:
Enheten för Idrottsanläggningar
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
alternativt mailas till: fritid@vanersborg.se

KONTAKT

Postadress:
Enheten för Idrottsanläggningar
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Arena Vänersborg
Brättevägen 15

Telefon: 0521-72 10 00

E-post:
fritid@vanersborg.se

Vaktmästare

Telefon: 0521- 72 25 32