Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunjakten i Vänersborg

Kommunjakten är till för jägare i Vänersborgs kommun som är bosatta i kommunen och inte har egna jaktmarker.

Du kan beredas tillfälle, mot avgift, att deltaga på dessa speciella jaktdagar. Priset för att deltaga på all slags jakt är 150 kr/dag samt för ungdomar under 25 år 75 kr/dag.

Kontakta jakt- och viltvårdsledare för ytterligare information samt anmälan:

Håkan Bäcklund tel. 0521- 192 26 eller mob. 070- 556 73 55
Roland Carlsson tel. 0521-60751 eller mob. 070-769 56 45

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Mark- och exploateringsingenjörer:

Sanna Fransson
0521-72 24 04

Linda Hansson
0521- 72 11 69

E-post: 
mark.exploatering@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29