Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Halle- och Hunneberg

Halle- och Hunneberg är två platåberg som reser sig 90 meter över den omgivande slätten. Båda bergen är naturreservat och sedan 2004 en av Sveaskogs 36 Ekoparker. Ekoparken kom till för att bevara och utveckla de natur- och kulturvärden som finns här. På Bergagården, som är besökscentra för bergen, finns förutom Hunnebergs Naturskola även restaurang Spiskupan, Kungajaktsmuséet Älgens Berg och OK Skogsvargarna med bland annat orientering, trailrunning och mountainbike.

Hunnebergs Naturskola

Hunnebergs Naturskola har till främsta uppgift att vara resurs för skolorna i Vänersborg, Trollhättan och Grästorp. På naturskolan lär sig elever om naturen i naturen och de flesta av skolans ämnen går att jobba med utanför klassrummet – alla aktiviteter som erbjuds utgår från skolans läroplan. Naturskolan ger också inspirationskurser som fortbildning för skolans pedagoger och andra intresserade.

Projekt Halle- och Hunnebergs utveckling

Under åren 2017-2020 pågår ett projekt för att utveckla bergen till att bli mer tillgängliga både för boende i området men även för turister. Det handlar under 2018 om att, som ett första steg, iordningställa 5 vandringsleder så de är väl uppskyltade och trygga att vandra på även för den som aldrig varit här.

Platåbergens Geopark

Halle- och Hunneberg ingår tillsammans med flera andra platåberg i Västra Götaland i Platåbergens geopark. En geopark är ett område med geologi som är av internationell betydelse – något som är unikt i världen. Det menar vi att vi har i platåbergslandskapet! Geoparken ska jobba aktivt för att lyfta fram och sprida kunskap om geologi och samband med biologi och kulturhistoria. Just nu pågår arbetet för fullt inför ansökan 2019 om att bli Sveriges första Unesco Globala Geopark.

Fler naturreservat

I Vänersborgs kommun finns flera naturreservat.
Här finns information om naturreservaten.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se