Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Lekplatser

Bilden föreställer en lekplatsställning i Brinketorp

Lekplats i Brinketorp

Bilden föreställer en lekplatsställning i Skräcklan

Lekplats i Skräcklan, Vänersborg

I Vänersborgs kommun  finns det cirka 50 allmänna lekplatser som sköts och underhålls av gatuenhetens parkenheten. På lekplatser, som t ex hör till bostadsrättsföreningar, villaägarföreningar, campingplatser, skolor eller förskolor ansvaras skötseln av respektive ägare.

Några av de mest kända och välbesökta lekplatserna:

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Gatuenheten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Enhetschef:
Håkan Ek

Telefon:
0521-72 12 50

E-post:
hakan.ek@vanersborg.se