Hoppa till innehåll

 

Sportcentrum Vänersborg

Bollar från olika idrotter

Kommunala föreningslivsfrämjande åtgärder under coronatider

Många i samhället har det svårt i dessa coronatider. Det gäller även våra föreningar som har det tufft ekonomiskt när många intäkter uteblir.

Vänersborgs kommuns föreningsfrämjande åtgärder

  • Vi återkräver inte utbetalda föreningsbidrag och bidrag till enstaka evenemang även om de ställs in.
  • Vi debiterar inte för avbokade tider eller inställda cuper och läger (till och med 31/8).
  • Vi utlöser inte avbokningsklausulen enligt avtal om förhyrning av lokal när föreningarna bokar av vid större evenemang (till och med 31/8).
  • Vi erbjuder nya tider för genomförande av evenemang under hösten i den mån det är möjligt.
  • Vi är öppna för en dialog kring betalningsvillkor för kommande fakturor.
  • När sista ansökningsdag om grundbidrag passerat (30/4) kommer ansökningarna handläggas skyndsamt och utbetalning till dem som beviljas sker så snart som möjligt.
  • Vi fortsätter att planera för evenemang med föreningssamverkan som kommer ge föreningslivet intäkter.
  • Vi lyssnar och samlar in de behov som föreningslivet lyfter för att skapa oss en helhetsbild.
  • Vi fullföljer planerade investeringar i idrottsanläggningar vid sportcentrum. Ny 40/20 –hall för alla inomhusidrotter, nya omklädningsrum och föreningslokal för VHC samt Fotbollens Hus till VFK.