Hoppa till innehåll

Tillgänglighet

Färg och mönster i golvet hjälper blinda och synsvaga att hitta rätt.

Färg och mönstermarkeringar.

För dig som har en funktionsnedsättning finns bland annat följande:

 

  • Markeringar i golvet för synskadad
  • Rullstolsramper
  • Åskådarramp för rullstolsburna
  • Hissar
  • Parkeringsplatser
  • Omklädning och dusch
  • Utlåning av hjälpmedel och utrustning

KONTAKT

Postadress
Arena-Fritid
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Arena Vänersborg,
Brättevägen 15

E-post
fritid@vanersborg.se

Kontaktpersoner under kontorstid

Bokning
Nathalie Thudén

Telefon
0521-722043

E-post
nathalie.thuden@vanersborg.se


Event och Arrangemang

Sara Johansson

Telefon
0521-72 20 28

E-post
sara.johansson04@vanersborg.se

Ekonomihandläggare

Ingalill Willman

Telefon
0521-72 20 27

E-post
ingalill.willman@vanersborg.se