Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-02-13

Sök Idrottsledarstipendiet 2017

Vänersborgs kommun, Kultur- och fritidsnämnden har 2016 inrättat ett Idrottsledarstipendium.

Stipendiet uppgår till 8000kr och kommer att delas ut till en
framstående ledare eller organisatör som har främjat, stimulerat och uppmärksammats för att ha gjort betydelsefulla insatser för idrotten i Vänersborg. Vid utdelningen av stipendiet ska särskild hänsyn tas till vederbörandes insatser inom barn- och ungdomsarbetei åldrarna 7-25 år.

Förslag till stipendiat, som anses uppfylla ovan nämnda villkor, kan senast den 24 februari 2017 inlämnas till: Kultur- och fritidsnämnden, Arena-Fritid,
462 85 Vänersborg.
Besöksadress: Arena-Fritid, Brättevägen 15,
Arena Vänersborg
Brättevägen 15

Annonsen finns för utskrift här >> (, 678 kB)