Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-02-11

Viktigt uppdatera era kontaktuppgifter i föreningsregistret

Föreningsregistret finns med i kommunguiden. Snart trycks en ny. Glöm inte att uppdatera era kontaktuppgifter senast 1 mars.

Kommunguiden ska delas ut till alla hushåll i Vänersborgs kommun, då det är viktigt att informationen om era kontaktuppgifter är rätt. I kommunguiden berättar vi om hur bra det är att bo här och att det finns mycket att göra på fritiden i vårt område. I föreningsregistret ska alla sorters föreningar finnas med som exempelvis kultur-, natur-, bygdegårds- och idrottsföreningar.

Innan tryckning vill vi att ni föreningar kontrollerar att era kontaktuppgifter i föreningsregistret stämmer. Då kan intresserade lätt kontakta era föreningar. Registret finns här: https://vanersborg.ibgo.se/AssociationRegister

Klicka på den blå pricken till vänster för att se informationen som finns just nu. Om föreningen inte finns med sedan tidigare klickar du på Logga in så finns instruktioner där.

Föreningar loggar in själva för att eventuellt ändra informationen där.

OBS! Senast 1 mars behöver det vara klart.

Har du som representant för idrottsföreningar med aktivitet på is frågor? Kontakta: ingalill.willman@vanersborg.se
Övriga idrottsföreningar: nathalie.thuden@vanersborg.se.
Övriga föreningar: marie-louise.olers@vanersborg.se

Tack för att ni hjälper oss med att ge invånarna aktuell information!

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se