Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-02-27

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vill du abonnera våra lokaler?

Nu är det dags att lämna in önskemål för säsongsbokning av våra idrottsanläggningar.

Föreningar, organisationer, studieförbund och enskilda som under HT 2019 och VT 2020 önskar abonnera tid i:

Arena Vänersborg - Ishallen – Fotbollsplaner - Idrottshuset – Fyrkanten - Brålandahallen – Gymnasiehallen - Onsjöskolans sporthall – Dalboskolans sporthall

Gymnastiksalarna i Blåsut skola - Frändeskolan - Mariedalskolan- Norra skolan - Skerrud skola.

Ska skriftligen inkomma med önskemål senast 31 mars 2019 till:

Nathalie Thudén
Telefon: 0521-72 20 43

E-post: nathalie.thuden@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se