Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-04-20

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Statligt stöd till idrottsföreningar

Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av Coronapandemin. Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen, och Riksidrottsstyrelsen beslutade den 16 april 2020 om ramar och övergripande principer för fördelning av regeringens krispaket. Barn- och ungdomsidrott prioriteras i fördelning av ekonomiskt stöd.

Under april fortsätter riksidrottsförbundet arbetet med information till idrottsföreningar om ansökningsprocessen. Från och med den 1 maj kan idrottsföreningar ansöka om krisstöd för sin verksamhet. Beredning av ansökningar kommer att inledas omedelbart därefter och pågå under maj och inledningen av juni. Beslut om utbetalning av stöd till specialidrottsförbund och idrottsföreningar beräknas kunna fattas av Riksidrottsstyrelsen i mitten av juni.

Klicka här för att läsa mer om det statliga stödet till föreningslivet Öppnas i nytt fönster..

Vi följer löpande de uppdateringar som sker, samlar och länkar vidare till aktuell information och ansökningsformulär.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se